nästa
föregående
poster

Nyheter

Städer kan erbjuda nya möjligheter för prosumenter av förnybar energi

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2023-05-30 Senast ändrad 2023-08-03
2 min read
Europas stadscentrum erbjuder sina invånare möjligheten att producera förnybar energi som prosumenter, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som gavs ut idag. Städer kan spela en central roll i Europas övergång till en koldioxidsnål framtid. Genom att underlätta stadsrelaterad prosumtion kan denna process påskyndas.

Cirka tre fjärdedelar av EU:s totala befolkning bor i städer och förortsområden, och denna andel förutses öka. Städer står också för en stor andel av koldioxidutsläppen. Städers dynamik och befolkningstäthet innebär att de har stor möjlighet att stå modell för koldioxidsnåla livsstilar. Stadsbaserade prosumenter kan på ett avgörande sätt hjälpa till att minska koldioxidutsläppen i sina samhällen.

Europeiska miljöbyråns briefing ”Energy prosumers and cities” bygger på EEA:s aktuella arbete om prosumtion med fokus på stadsmiljöernas utmaningar och möjligheter och hur lokala myndigheter kan främja prosumtion i sina städer.

 

Städerna har en roll att spela

Kommuner kan stödja prosumenter genom att tillhandahålla offentliga utrymmen eller uppmuntra andra privata fastighetsägare eller markägare att ställa utrymmen till förfogande för medborgarledd energiproduktion. Dessa utrymmen kan vara taken till skolor, sjukhus, lägenhetshus eller oanvänd mark som kan användas för installation av solcellspaneler eller annan teknik för förnybar energi.

Lokala myndigheter kan också erbjuda företagen riktade ekonomiska incitament för att främja medborgardeltagande och uppmuntra allmänheten till att delta i energiplaneringen. Kommunerna kan även utgöra informationsnav och hjälpa till att bygga upp rätt färdigheter för att hjälpa dem som vill installera förnybar teknik.

Även om varje stad är unik har de en del gemensamma egenskaper som ger andra förutsättningar för prosumtion än i mer lantliga områden, såsom följande:

  • Det är svårare att skapa prosumtion i städer än i landsbygdsområden på grund av det begränsade utrymme som står till förfogande för energiproduktion och de mer komplexa arrangemangen för innehav av ytor (såsom taken till lägenhetshus).
  • Städer är mer tätbefolkade än landsbygdsområdena, vilket gör solcellsteknik på taken till ett förstahandsval när det gäller teknik för förnybar energi. Hög befolkningstäthet ökar också värmenätens lönsamhet och gör det möjligt att ta fram prosumentinitiativ som rör städernas värmenät.
  • Fler människor bor i lägenhetshus, vilket öppnar för möjligheter till kollektiva åtgärder men gör det svårare att samordna investeringar.
  • Korta reseavstånd gör städer idealiska för användning av eldrivna fordon, både privata och offentliga. Stadsbaserade prosumenters idéer har oftare att göra med mobilitet.
  • Städer kan erbjuda möjligheter att utveckla integrerade energidistrikt, till exempel när områden i en stad ska rustas upp eller nya områden läggs till.
  • Att producera el utanför staden (extern produktion) öppnar upp möjligheter för prosumenter att övervinna bristen på utrymme.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder