další
předchozí
položky

Novinky

Města mohou nabídnout nové příležitosti pro prozumenty energie z obnovitelných zdrojů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 30.05.2023 Poslední změna 03.08.2023
2 min read
Města mohou nabídnout nové příležitosti pro prozumenty energie z obnovitelných zdrojů

Ve městech a příměstských oblastech žijí přibližně tři čtvrtiny celkového počtu obyvatel EU a předpokládá se, že toto číslo poroste. Města také ve velké míře zodpovídají za emise oxidu uhličitého. Vzhledem ke své dynamice a hustotě mají obrovský potenciál stát se modelem pro nízkouhlíkový životní styl. Prozumenti ve městech mohou k dekarbonizaci svých komunit přispět významnou měrou.

Informační sdělení EEA „Prozumenti energie a města“ je založeno na nedávné činnosti EEA v oblasti prozumenství a zaměřuje se na výzvy a příležitosti, s nimiž se městské oblasti setkávají, a na to, jak mohou místní orgány ve svých městech prozumenství propagovat.

 

Města mají svoji roli

Obce mohou prozumenty podporovat tím, že jim poskytnou veřejné prostory nebo motivují vlastníky soukromých budov či pozemků, aby nabízeli prostory občanům, které lze využít k samovýrobě energie. Mezi tyto prostory mohou patřit střechy škol, nemocnic či bytů nebo nevyužité pozemky, které lze použít k umístění solárních panelů nebo jiných zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Místní orgány mohou také společnostem nabízet cílené finanční pobídky za účelem propagace účasti občanů a podněcování veřejnosti k zapojení se do energetického plánování. Obce mohou rovněž působit jako informační střediska a přispívat k tomu, aby si zájemci o instalaci zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, osvojili správné dovednosti.

Každé město je jedinečné. Všechna města však vykazuj společné charakteristiky, které vytváří podmínky pro prozumenství odlišné od venkovských oblastí, a to například:

  • Zavedení prozumenství ve městech je náročnější než na venkově kvůli omezenému prostoru pro výrobu energie a složitějšímu uspořádání vlastnictví ploch (např. střech na bytových domech).
  • Jelikož jsou města hustěji obydlena než venkovské oblasti, jsou nejvhodnější technologií k výrobě energie z obnovitelných zdrojů solární panely na střechách. Vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva se také více vyplatí tepelné sítě, což představuje potenciál pro rozvoj iniciativ v oblasti prozumenství v případě tepelných sítí ve městech.
  • Více lidí žije v bytových domech, což otevírá příležitosti ke kolektivním akcím, ale rovněž ztěžuje koordinaci investic.
  • Díky krátkým cestovním vzdálenostem jsou města ideální pro používání elektrických vozidel, a to jak soukromých, tak veřejných. Propojení s mobilitou je tak u konceptů prozumenství ve městech pravděpodobnější.
  • Města mohou nabízet příležitosti k rozvoji integrovaných energetických čtvrtí, např. v rámci nových developerských projektů ve stávajících městských čtvrtích nebo při vzniku nových čtvrtí.
  • Výroba elektřiny mimo město (tzv. off-side generation) otevírá pro prozumenty možnosti, jak překonat nedostatek prostoru.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů