neste
forrige
elementer

Nyheter

Byer kan gi prosumenter av fornybar energi nye muligheter

Endre språk
Nyheter Publisert 30.05.2023 Sist endret 03.08.2023
2 min read
I henhold til en orientering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble offentliggjort i dag, gir Europas urbane sentre beboerne muligheter til å produsere fornybar energi som prosumenter. Byene kan spille en nøkkelrolle i Europas skifte til en lavkarbonbasert fremtid. Ved å legge forholdene til rette for urban prosumpsjon kan denne prosessen akselereres.

Omkring tre fjerdedeler av EUs totale befolkning bor i byer og forsteder, og denne andelen forutsetter å stige. Byene er også ansvarlige for en stor andel av karbonutslippene. Byenes dynamikk og folketetthet betyr at de har et stort potensial for å bli modeller for lavkarbonbaserte livsstiler. Urbane prosumere kan foreta et vesentlig bidrag til å avkarbonisere sine fellesskap.

EEAs orientering  ‘Energiprosumere og byer’ bygger på nylig utført EEA-forskning om prosumpsjon ved å fokusere på utfordringene og mulighetene som urbane områder tilbyr og på hvordan lokale myndigheter kan fremme prosumpsjon i sine byer.

 

Byer har en rolle å spille

Kommunene kan støtte prosumere ved å tilby offentlig eide områder eller oppmuntre eiere av privatbygg eller grunn til å tilby områder som kan brukes til innbyggerledet energiproduksjon. Dette kan omfatte tak på skoler, sykehus, leiligheter eller uutnyttede arealer som kan brukes til å installere solpaneler eller andre fornybare energiteknologier.

Lokale myndigheter kan også tilby bedriftene målrettede finansielle incentiver til å fremme innbyggernes deltakelse og oppmuntre offentlig involvering i energiplanleggingen. Kommunene kan også fungere som informasjonssentre og bidra til å utvikle de riktige kompetansene for å hjelpe de som er interessert i å installere fornybar energi.

Hver by er unik, men har enkelte fellestrekk som etablerer en setting for prosumpsjon som er forskjellig fra mer rurale områder, for eksempel:

  • Det er mer krevende å skape prosumpsjon i byer enn i landområder på grunn av den begrensede plassen for energiproduksjon og de mer kompliserte eierforholdene (for eksempel tak på boligblokker).
  • Byer er tettere befolket enn landområder, hvilket gjør solteknologi på tak til den foretrukne fornybare teknologien. Den høye befolkningstettheten gjør også varmenettverkene mer lønnsomme og gir potensial til å utvikle prosumerinitiativ knyttet til varmenettverk i byer.
  • Mange mennesker bor i blokk, med mulighet for kollektiv handling, men det er vanskeligere å koordinere investeringene.
  • Korte reiseavstander gjør at byene passer ideelt til el-kjøretøy, både av privat og kollektiv art. Det er mer sannsynlig at urbane prosumerkonsepter involverer kobling med mobilitet.
  • Byene kan tilby muligheter for å utvikle integrerte energidistrikter, for eksempel når områder i en by foredles eller når nye områder legges til.
  • Produksjon av elektrisitet utenfor byene (ekstern produksjon) åpner muligheter for at prosumere kan løse problemene med manglende plass.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumenter handlinger