Energetyka

Zmień język:

Energia jest niezbędna do tworzenia bogactwa w przemyśle i handlu oraz dobrobytu społeczeństwa; zapewnia ona także obywatelom osobisty komfort i umożliwia przemieszczanie się. Jednakże jej produkcja i konsumpcja wywiera znaczną presję na środowisko związaną z: emisją gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze, użytkowaniem gruntów, wytwarzaniem odpadów i rozlewami ropy naftowej. Presja ta przyczynia się do zmiany klimatu, niszczenia ekosystemów naturalnych i środowiska sztucznego oraz wpływa negatywnie na zdrowie ludzi. Więcej

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania