ďalej
späť
body

Energia

Podľa najnovšej správy „Trends and Projections“ (Trendy a vyhliadky), ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa emisie skleníkových plynov a spotreba energie v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii. Väčšina členských štátov EÚ úspešne dosiahla ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 a v súčasnosti obracia pozornosť na klimatickú neutralitu a zároveň rieši súčasnú krízu dodávok energie. Dosiahnutie ambicióznejších cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať viac než zdvojnásobenie ročného pokroku pri zavádzaní využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovaní spotreby energie a emisií skleníkových plynov.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu