nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Jaunā Eiropas pilsētu gaisa kvalitātes pārlūkprogramma ļauj pārbaudīt ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeni vietā, kur dzīvojat

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 17.06.2021 Pēdējās izmaiņas 19.10.2021
4 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Daudzās Eiropas pilsētās gaisa piesārņojums ir nopietna problēma, kas rada reālu risku veselībai. Šodien Eiropas Vides aģentūra (EVA) laida klajā Eiropas pilsētu gaisa kvalitātes pārlūkprogrammu. Jūs varat pārbaudīt, kāda gaisa kvalitāte pēdējo divu gadu laikā ir bijusi pilsētā, kurā dzīvojat, un salīdzināt to ar citām pilsētām visā Eiropā.

EVA jaunajā pilsētas gaisa kvalitātes pārlūkprogrammā pilsētas ir ierindotas no tīrākās pilsētas līdz vispiesārņotākajai pilsētai, pamatojoties uz smalko daļiņu vidējo līmeni vai PM2.5 pēdējo divu kalendāro gadu laikā. 

No 2019. gada līdz 2020. gadam trīs vistīrākās Eiropas pilsētas gaisa kvalitātes ziņā bija Ūmeo (Zviedrija), Tampere (Somija) un Funšala (Portugāle). Trīs visvairāk piesārņotās bija Novi Sača (Polija), Kremona (Itālija) un Slavonski Broda (Horvātija). 

No 323 pilsētas, kas iekļautas pārlūkprogrammā, gaisa kvalitāte 127 pilsētās ir klasificēta kā laba, un tas nozīmē, ka tā ir zemāka par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pamatnostādnēs noteikto ilgtermiņa PM2.5 iedarbību uz 10 mikrogramiem gaisa kubikmetrā (10 μg/m3). 

Eiropas Savienība ir noteikusi PM2.5  gada robežvērtību 25 μg/m3 saskaņā ar politikas nostādnēm tīra gaisa nodrošināšanai Eiropā. Pārlūkprogramma vērtē gaisa kvalitāti ilgtermiņā kā ļoti sliktu, ja PM2.5  līmenis sasniedz vai pārsniedz šo slieksni, un šajā kategorijā ietilpst piecas pilsētas Polijā, Horvātijā un Itālijā. 

Smalkās daļiņas ir gaisa piesārņotājs, kam ir vislielākā ietekme uz veselību priekšlaicīgas nāves un slimību ziņā. Pārlūkprogramma sniedz informāciju par gaisa kvalitāti ilgtermiņā katrā pilsētā. Ilgstoša PM2.5 iedarbība izraisa sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu slimības. 

Lai gan pēdējo desmit gadu laikā Eiropas gaisa kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies, EVA jaunākajā ikgadējā gaisa kvalitātes novērtējumā tika konstatēts, ka 2018. gadā 41 Eiropas valstī smalko daļiņu iedarbība izraisīja aptuveni 417 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu.

Lai gan gaisa kvalitāte pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies, gaisa piesārņojums daudzās Eiropas pilsētās joprojām ir ļoti augsts. Šī pilsētas gaisa kvalitātes pārlūkprogramma ļauj iedzīvotājiem viegli lietojamā veidā redzēt, kā viņu pilsētai veicas gaisa piesārņojuma jomā salīdzinājumā ar citām pilsētām. Tas sniedz konkrētu un vietēju informāciju, kas iedzīvotājiem var dot iespēju vērsties pie savām vietējām iestādēm, lai risinātu šīs problēmas. Tas palīdzēs mums visiem sasniegt ES nulles piesārņojuma mērķus

EVA izpilddirektors Hans Bruyninckx

 


Kā darbojas pārlūkprogramma

Pārlūkprogrammā ir sniegti dati par smalko daļiņu līmeni vairāk nekā 300 pilsētās EVA dalībvalstīs. Tajā ir izmantoti dati, ko EVA dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar ES Gaisa kvalitātes direktīvām. Dati iegūti no PM2.5 mērījumiem uz zemes, ko veikušas vairāk nekā 400 monitoringa stacijas pilsētu un piepilsētu teritorijās. Šīs stacijas sniedz pamatotu ainu par gaisa piesārņojuma iedarbību uz iedzīvotājiem. 

Rādījumu un sarindojumu pamatā ir gada vidējā PM2.5 koncentrācija pēdējo divu kalendāro gadu laikā, izmantojot jaunākos datus par pēdējo gadu un apstiprinātus gaisa kvalitātes datus par iepriekšējo gadu. Tabulā Eiropas pilsētas ir sarindotas pēc to vidējā smalko daļiņu daudzuma pēdējo divu pilnu kalendāro gadu laikā. Nākotnē EVA izskatīs citu nozīmīgu gaisa piesārņotāju iekļaušanu jaunajā instrumentā. 

Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir izstrādājusi veselības pamatnostādnes smalko daļiņu ilgtermiņa iedarbībai uz 10 mikrogramiem gaisa kubikmetrā (10 μg/m3). Eiropas Savienība saskaņā ar politikas nostādnēm tīra gaisa nodrošināšanai Eiropā ir noteikusi, ka smalko daļiņu gada robežvērtība ir 25 μg/m3 . 

Pārlūkprogrammā gaisa kvalitāte tiek vērtēta šādi: 

  • laba – ja smalko daļiņu līmenis saskaņā ar PVO gada orientējošo vērtību ir mazāks par 10 μg/m3;
  • mērena,, ja līmenis ir no 10 līdz mazāk nekā 15 μg/m3;
  • slikta,, ja līmenis ir no 15 līdz mazāk nekā 25 μg/m3; un
  • ļoti slikta, ja līmenis atbilst Eiropas Savienības robežvērtībai 25 μg/m3 un pārsniedz to.

Lūdzam ņemt vērā, ka ne visas pilsētas ir iekļautas. Datu kopā iekļautas pilsētas, kas ir daļa no Eiropas Komisijas pilsētvides novērtēšanas projekta “Urban Audit” un kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Nav iekļautas pilsētas, kurām nav pilsētas vai piepilsētas monitoringa staciju, kā arī tās pilsētas, par kurām dati no šīm monitoringa stacijām aptver mazāk nekā 75 % dienu kalendārā gada laikā.

Citi EVA gaisa kvalitātes produkti 

Ja vēlaties uzzināt, kāda šobrīd, ir gaisa kvalitāte jūsu pilsētā, apmeklējiet Eiropas gaisa kvalitātes indeksu. Indekss sniedz informāciju par gaisa kvalitāti pēdējo divu dienu laikā un 24 stundu prognozi, kā arī uz veselību balstītus ieteikumus par gaisa piesārņojuma īstermiņa iedarbību. Tas aptver arī plašāku gaisa piesārņotāju diapazonu, tostarp daļiņas, slāpekļa dioksīdu, sēra dioksīdu un ozonu. 

Plašāka informācija par gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību Eiropā ir pieejama šeit. 

Skatīt šeit Eiropas Vides aģentūras jaunāko gada ziņojumu par gaisa kvalitāti Eiropā.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentu darbības