dalje
prethodno
stavke

News

Novi preglednik kvalitete zraka u europskim gradovima omogućuje vam da provjerite razinu dugoročnog onečišćenja zraka u svom gradu

Promijenite jezik
News Objavljeno 2021-06-17 Zadnja izmjena 2021-10-19
4 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Onečišćenje zraka ozbiljan je problem u mnogim europskim gradovima i stvaran rizik za zdravlje. Europska agencija za okoliš (EEA) danas je pokrenula preglednik kvalitete zraka u europskim gradovima. Možete provjeriti kakva je bila kvaliteta zraka u vašem gradu tijekom protekle dvije godine i usporediti je s drugim gradovima širom Europe.

U  novom EEA pregledniku kvalitete zraka u gradovima gradovi su poredani od najčišćeg do najzagađenijeg na temelju prosječnih koncentracija sitnih lebdećih čestica (PM2,5) tijekom protekle dvije kalendarske godine. 

U razdoblju 2019. – 2020. tri najčišća europska grada u pogledu kvalitete zraka bila su Umeå u Švedskoj, Tampere u Finskoj i Funchal u Portugalu. Tri najzagađenija grada bila su Nowy Sacz u Poljskoj, Cremona u Italiji i Slavonski Brod u Hrvatskoj. 

Od 323 grada obuhvaćenog preglednikom, kvaliteta zraka u 127 grada ocijenjena je kao dobra, što znači da je dugoročna izloženost česticama PM2,5 niža od zdravstveno preporučene vrijednosti od 10 mikrograma po kubičnom metru zraka (10 μg/m3), koju je utvrdila Svjetska zdravstvena organizacija. 

Europska unija odredila je godišnju graničnu vrijednost za čestice PM2,5 od 25 μg/m3 u svojim politikama za osiguravanje čistog zraka u Europi. Dugoročna kvaliteta zraka u pregledniku se ocjenjuje kao vrlo loša ako je koncentracija čestica PM2,5 jednaka toj graničnoj vrijednosti ili viša od nje. U toj je kategoriji pet gradova u Poljskoj, Hrvatskoj i Italiji. 

Sitne lebdeće čestice onečišćivač su zraka s najvećim utjecajem na zdravlje u kontekstu uzrokovanja  prerane smrti i bolesti. Preglednik pruža informacije o dugoročnoj kvaliteti zraka u svakom gradu obuhvaćenom preglednikom. Dugoročna izloženost česticama PM2,5 izaziva kardiovaskularne i respiratorne bolesti. 

Iako je tijekom posljednjeg desetljeća došlo do znatnog poboljšanja kvalitete zraka u Europi, najnovija  godišnja EEA procjena kvalitete zraka pokazala je da je izloženost sitnim lebdećim česticama 2018. prouzročila oko 417 000 slučajeva prerane smrti u 41 europskoj zemlji. 

Iako se posljednjih godina kvaliteta zraka znatno poboljšala, onečišćenje zraka i dalje je vrlo veliko u mnogim gradovima širom Europe. Ovaj preglednik kvalitete zraka u gradovima omogućuje građanima da sami jednostavno provjere kakvo je stanje u njihovu gradu kad je riječ o onečišćenju zraka u usporedbi s drugim gradovima. U njemu se pružaju konkretne i lokalne informacije, na temelju kojih građani mogu od svojih lokalnih vlasti tražiti rješavanje tog pitanja. To će svima nama pomoći u postizanju EU ciljeva  u pogledu nulte stope onečišćenja

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA

Kako preglednik funkcionira

Preglednik pruža podatke o koncentraciji sitnih lebdećih čestica za više od 321 grad u državama članicama EEA. Upotrebljavaju se podatci koje EEA-i dostavljaju njezine države članice u skladu s EU direktivama  o kvaliteti zraka. Podatci se temelje na mjerenjima koncentracije čestica PM2,5 na tlu, koja se provode na više od 400 postaja za praćenje u gradskim i prigradskim područjima unutar gradova. Te postaje pružaju pouzdanu sliku izloženosti stanovništva onečišćenju zraka. 

Rezultati mjerenja i poredak temelje se na godišnjoj srednjoj koncentraciji čestica PM2,5 u protekle dvije kalendarske godine, pri čemu se upotrebljavaju ažurni podatci za posljednju godinu i potvrđeni podatci o kvaliteti zraka za pretprošlu godinu. U tablici su europski gradovi poredani prema svojim prosječnim koncentracijama sitnih lebdećih čestica tijekom posljednje dvije pune kalendarske godine. EEA će u budućnosti razmotriti uključivanje drugih važnih onečišćivača zraka u ovaj novi alat. 

Svjetska zdravstvena organizacija utvrdila je zdravstveno preporučenu vrijednost za dugoročnu izloženost sitnim lebdećim česticama od 10 mikrograma po kubičnom metru zraka (10 μg/m3). Europska unija odredila je godišnju graničnu vrijednost za sitne lebdeće čestice od 25 μg/m3 u svojim politikama za osiguravanje čistog zraka u Europi. 

Kvaliteta zraka u pregledniku se ocjenjuje na sljedeći način: 

  • dobra: ako je koncentracija sitnih lebdećih čestica ispod godišnje preporučene vrijednosti od 10 μg/m3, koju je odredila Svjetska zdravstvena organizacija
  • umjerena: ako je koncentracija između 10 i 15 μg/m3
  • loša: ako je koncentracija između 15 i 25μg/m3
  • vrlo loša: ako je koncentracija jednaka graničnoj EU vrijednosti  od 25 μg/m3 ili viša od nje.

Napominjemo da nisu obuhvaćeni svi gradovi. Skupom podataka obuhvaćeni su gradovi koji su uključeni u analizu razvoja gradova koju provodi Europska komisija i koji imaju više od 50 000 stanovnika. Nisu obuhvaćeni gradovi u kojima ne postoje gradske ili prigradske postaje za praćenje kao ni oni za koje podatci s tih postaja za praćenje pokrivaju manje od 75 % dana u kalendarskoj godini.

Ostali proizvodi EEA za praćenje kvalitete zraka 

Želite li znati kakva je kvaliteta zraka u vašem gradu u ovom trenutku, pogledajte europski indeks kvalitete zraka. Indeks sadržava informacije o kvaliteti zraka tijekom protekla dva dana i prognozu za sljedeća 24 sata, kao i zdravstvene preporuke u pogledu kratkoročne izloženosti onečišćenju zraka. Obuhvaća i veći broj onečišćivača zraka, uključujući lebdeće čestice, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ozon. 

Više informacija o zdravstvenim posljedicama onečišćenja zraka u Europi dostupno je ovdje. 

Najnovije godišnje izvješće Europske agencije za okoliš o kvaliteti zraka u Europi pročitajte ovdje.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Radnje vezane za dokument