naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Novi pregledovalnik kakovosti zraka v evropskih mestih vam omogoča, da preverite dolgotrajne ravni onesnaženosti zraka v kraju, kjer živite

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 22.06.2021 Zadnja sprememba 19.10.2021
4 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Onesnaženost zraka je v številnih evropskih mestih resen problem, ki resnično ogroža zdravje. Evropska agencija za okolje (EEA) je danes objavila pregledovalnik kakovosti zraka v evropskih mestih. Z njim lahko preverite kakovost zraka v zadnjih dveh letih v mestu, kjer živite, in jo primerjate z drugimi mesti po vsej Evropi.

V novem pregledovalniku kakovosti zraka Evropske agencije za okolje so mesta razvrščena od najčistejšega do najbolj onesnaženega na podlagi povprečnih koncentracij drobnih delcev, ali delcev PM2,5, v preteklih dveh koledarskih letih. 

Med letoma 2019 in 2020 so bila v Evropi tri najčistejša mesta po kakovosti zraka Umeå na Švedskem, Tampere na Finskem in Funchal na Portugalskem. Tri najbolj onesnažena mesta pa so bila Nowy Sacz na Poljskem, Cremona v Italiji in Slavonski Brod na Hrvaškem. 

Med 323 mesti, vključenimi v pregledovalnik, je kakovost zraka v 127 mestih opredeljena kot dobra, kar pomeni, da je koncentracija delcev PM2,5 manjša od referenčne vrednosti za dolgotrajno izpostavljenost delcem PM2,5, ki jo je določila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) na podlagi zdravstvenih podatkov in znaša 10 mikrogramov na kubični meter zraka (10 μg/m³). 

Evropska unija je v okviru politik za zagotavljanje čistega zraka v Evropi določila letno mejno vrednost za koncentracijo delcev PM2.5, ki znaša 25 μg/m3. Pregledovalnik ocenjuje dolgotrajno kakovost zraka kot zelo slabo, kadar koncentracije delcev PM2,5 dosegajo ali presegajo ta prag, in v to skupino je uvrščenih pet mest na Poljskem, Hrvaškem in v Italiji. 

Drobni delci so onesnaževalo zraka, ki najbolj vpliva na zdravje, saj povzroča prezgodnjo smrt in bolezni. Pregledovalnik zagotavlja podatke o dolgotrajni kakovosti zraka za posamezno mesto. Dolgotrajna izpostavljenost delcem PM2,5 povzroča bolezni srca in ožilja ter dihal. 

Čeprav se je kakovost zraka v Evropi v zadnjem desetletju občutno izboljšala, je Evropska agencija za okolje v zadnji letni oceni kakovosti zraka ugotovila, da je bila izpostavljenost drobnim delcem leta 2018 vzrok za približno 417 000 prezgodnjih smrti v 41 evropskih državah.

Čeprav se je kakovost zraka v zadnjih letih občutno izboljšala, je onesnaženost zraka v mnogih mestih po Evropi še vedno zelo visoka. Ta pregledovalnik kakovosti zraka v mestih državljanom omogoča, da si na preprost način ogledajo, kakšna je onesnaženost zraka v njihovem mestu v primerjavi z drugimi. Pregledovalnik zagotavlja konkretne in lokalne podatke, ki lahko opolnomočijo državljane za obravnavo problemov onesnaženosti zraka v lokalni skupnosti. To nam bo pomagalo pri doseganju ciljev EU glede ničelne stopnje onesnaženosti.

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje, Hans Bruyninckx

 

 


Kako deluje pregledovalnik

Pregledovalnik zagotavlja podatke o koncentraciji drobnih delcev za več kot 300 mest v državah članicah partnerskega omrežja Evropske agencije za okolje (EEA). Za pregledovalnik se uporabljajo podatki, ki so jih Evropski agenciji za okolje sporočile njene države članice v skladu z direktivami EU o kakovosti zunanjega zraka. Podatki izhajajo iz meritev delcev PM2,5, ki jih je opravilo več kot 400 merilnih postaj v mestih in primestnih območjih. Te postaje zagotavljajo zanesljivo sliko izpostavljenosti prebivalstva onesnaženosti zraka. 

Odčitki in razvrstitve temeljijo na povprečni letni koncentraciji delcev PM2,5 v zadnjih dveh koledarskih letih, pri čemer se za zadnje leto uporabljajo najnovejši podatki, za leto pred tem pa potrjeni podatki o kakovosti zraka. V preglednici so evropska mesta razvrščena glede na povprečne koncentracije drobnih delcev v celotnih zadnjih dveh koledarskih letih. Evropska agencija za okolje bo v prihodnosti preučila možnosti vključevanja ostalih pomembnih onesnaževal zraka v novo orodje. 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je določila referenčne vrednosti za dolgotrajno izpostavljenost drobnim delcem na podlagi zdravstvenih podatkov, in sicer 10 mikrogramov na kubični meter zraka (10 μg/m3). Evropska unija je v okviru politik za zagotavljanje čistega zraka v Evropi določila letno mejno vrednost za drobne delce, in sicer 25 μg/m3. 

Pregledovalnik ocenjuje raven kakovosti zraka kot: 

  • dobro, kadar so koncentracije drobnih delcev manjše od letne referenčne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije, tj. pod 10 μg/m³,
  • srednjo, kadar so koncentracije od 10 do manj kot 15 μg/m³,
  • slabo, kadar so koncentracije od 15 do manj kot 25 μg/m³,
  • zelo slabo, kadar koncentracije dosegajo ali presegajo mejno vrednost 25 μg/m³, ki jo je določila Evropska unija.

Upoštevajte, da niso vključena vsa mesta. Nabor podatkov zajema mesta z več kot 50 000 prebivalci, ki so vključena v projekt Evropske komisije Predstavitev mest (Urban Audit). V nabor podatkov niso vključena mesta, ki nimajo mestnih ali primestnih merilnih postaj za spremljanje kakovosti zraka, in mesta, za katera so podatki iz teh postaj na voljo za manj kot 75 % dni v koledarskem letu.

Drugi produkti Evropske agencije za okolje v zvezi s kakovostjo zraka 

Če želite izvedeti, kakšna je prav zdaj kakovost zraka v vašem mestu, obiščite evropski indeks kakovosti zraka. V indeksu so zajeti podatki o kakovosti zraka v zadnjih dveh dneh in 24-urna napoved, skupaj s priporočili za kratkotrajno izpostavljenost onesnaženemu zraku na podlagi zdravstvenih podatkov. Indeks vključuje tudi širši niz onesnaževal zraka, vključno z delci, dušikovim dioksidom, žveplovim dioksidom in ozonom. 

Več informacij o vplivih onesnaženosti zraka na zdravje v Evropi je na voljo tukaj. 

Tukaj je na voljo najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka v Evropi.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics