næste
forrige
emner

Nyheder

I den nye oversigt over luftkvaliteten i byerne kan du se luftforureningsniveauet på langt sigt dér, hvor du bor

Skift sprog
Nyheder Udgivet 17/06 2021 Sidst ændret 19/10 2021
3 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Luftforurening er et alvorligt problem i mange europæiske byer og udgør en reel risiko for sundheden. I dag lancerede Det Europæiske Miljøagentur (EEA) en oversigt over luftkvaliteten i byerne. Her kan du tjekke, hvordan luftkvaliteten har været gennem de seneste to år i den by, du bor i, og sammenligne den med andre byer i hele Europa.

I Miljøagenturets nye oversigt over luftkvaliteten i byerne er byerne rangordnet fra den reneste by til den mest forurenede på grundlag af de gennemsnitlige niveauer af fine partikler eller PM2,5 gennem de seneste to kalenderår. 

Fra 2019 til 2020 var de tre reneste byer i Europa med hensyn til luftkvalitet Umeå i Sverige, Tammerfors (Tampere) i Finland og Funchal i Portugal. De tre mest forurenede var Nowy Sacz i Polen, Cremona i Italien og Slavonski Brod i Kroatien. 

Af de 323 byer, der indgår i oversigten, kategoriseres luftkvaliteten i 127 byer som god, hvilket betyder, at den ligger under de sundhedsbaserede, vejledende værdier for langtidseksponering for PM2,5 på 10 mikrogram pr. kubikmeter luft (10 μg/m3), som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fastsat. 

EU har fastsat en årlig grænseværdi for PM2,5 på 25 μg/m3 som led i politikkerne for ren luft i Europa. I oversigten anses luftkvaliteten på langt sigt som meget dårlig, når PM2,5-niveauerne ligger på eller over denne tærskel, og fem byer i Polen, Kroatien og Italien falder ind under denne kategori. 

Fine partikler er det luftforurenende stof, der har størst indvirkning på helbredet med hensyn til for tidlig død og sygdom. Oversigten giver oplysninger om luftkvaliteten på langt sigt i hver by. Langvarig eksponering for PM2,5 forårsager hjerte-kar-sygdomme og luftvejssygdomme. 

Selv om der i løbet af det seneste årti er blevet markant bedre luftkvalitet i Europa, viste Miljøagenturets seneste årlige luftkvalitetsvurdering, at eksponering for fine partikler var skyld i ca. 417 000 for tidlige dødsfald i 41 europæiske lande i 2018. 

Selv om luftkvaliteten er blevet markant bedre over de seneste år, er luftforureningen fortsat meget høj i mange europæiske byer. I denne oversigt over luftkvaliteten i byerne kan borgerne let se, hvordan deres by klarer sig i forhold til andre byer med hensyn til luftforurening. Den indeholder konkret og lokal information, som borgerne kan anvende til at tage problemet op med de lokale myndigheder. Dette vil hjælpe os alle med at nå EU's mål om nulforurening

Miljøagenturets administrerende direktør, Hans Bruyninckx

 


Hvordan læser man oversigten?

Oversigten indeholder data om niveauet af fine partikler i over 300 byer i Miljøagenturets medlemslande. Den anvender data, som medlemslandene indberetter til Miljøagenturet i henhold til EU's direktiver om luftkvalitet. Dataene stammer fra jordmålinger af PM2,5 fra over 400 overvågningsstationer i byer og forstadsområder. Disse stationer giver et solidt billede af befolkningens eksponering for luftforurening. 

Aflæsninger og rangordninger er baseret på den årlige gennemsnitlige PM2,5-koncentration for de seneste to kalenderår ved hjælp af ajourførte data for det seneste år og validerede luftkvalitetsdata for det foregående år. I tabellen rangordnes de europæiske byer efter det gennemsnitlige niveau af fine partikler for de seneste to hele kalenderår. Miljøagenturet vil i fremtiden overveje at medtage andre vigtige luftforurenende stoffer i det nye værktøj. 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udarbejdet sundhedsbaserede retningslinjer for langtidseksponering for fine partikler på 10 mikrogram pr. kubikmeter luft (10 μg/m3). EU har fastsat en årlig grænseværdi for fine partikler på 25 μg/m3 i henhold til politikkerne for ren luft i Europa. 

I oversigten vurderes luftkvaliteten som følger: 

  • God når niveauet af fine partikler ligger under WHO's årlige vejledende værdi på under 10 μg/m3
  • Moderat for niveauer fra 10 til under 15 μg/m3
  • Dårlig for niveauer fra 15 til under 25 μg/m3 og
  • Meget dårlig for niveauer på og over EU's grænseværdi på 25 μg/m3.

Bemærk venligst, at ikke alle byer er omfattet. Datasættet omfatter byer, der indgår i Europa-Kommissionens Urban Audit, og som har en befolkning på over 50 000 indbyggere. Byer, der ikke har overvågningsstationer i byer eller forstæder, er ikke omfattet, og det samme gælder byer, hvor data fra overvågningsstationerne dækker mindre end 75 % af dagene inden for et kalenderår.

Miljøagenturets andre luftkvalitetsprodukter

Hvis du vil vide, hvordan luftkvaliteten er i din by lige nu, kan du besøge det europæiske luftkvalitetsindeks. Indekset indeholder information om luftkvaliteten for de seneste to dage og en 24-timers prognose sammen med sundhedsbaserede anbefalinger om kortvarig eksponering for luftforurening. Det dækker også en bredere vifte af luftforurenende stoffer, herunder partikler, nitrogendioxid, svovldioxid og ozon. 

Mere information om luftforureningens sundhedsvirkninger i Europa kan findes her. 

Se Det Europæiske Miljøagenturs seneste årsrapport om luftkvaliteten i Europa her.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics