seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Kaupunkien ilmanlaatuportaalista tietoa asuinpaikkasi pitkän aikavälin ilmansaastepitoisuuksista

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 17.06.2021 Viimeksi muokattu 19.10.2021
3 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Ilman saastuminen on vakava ongelma monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, ja se on todellinen riski terveydelle. Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkisti tänään uuden eurooppalaisten kaupunkien ilmanlaatuportaalin. Portaalista voi katsoa asuinkaupunkinsa ilmanlaatua koskevia tietoja viimeisten kahden vuoden ajalta ja verrata ilmanlaadun tilaa muihin kaupunkeihin eri puolilla Eurooppaa.

EEA:n uudessa kaupunkien ilmanlaatuportaalissa kaupungit asetetaan ilmanlaadun mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Portaalissa tarkastellaan keskimääräisiä pienhiukkaspitoisuuksia (PM2,5) kahden viimeksi kuluneen kalenterivuoden ajalta. 

Euroopan kolme ilmanlaadun kannalta puhtainta kaupunkia olivat vuosina 2019–2020 Ruotsin Uumaja, Suomen Tampere ja Portugalin Funchal. Ilmanlaatu oli puolestaan heikoin Puolan Nowy Saczissa, Italian Cremonassa ja Kroatian Slavonski Brodissa. 

Portaalissa on mukana 323 kaupunkia. Näistä 127 kaupungissa ilmanlaatu luokitellaan hyväksi. Se tarkoittaa, että pienhiukkasten määrä alittaa niissä Maailman terveysjärjestön (WHO) pitkäaikaiselle pienhiukkasaltistukselle vahvistaman terveyteen perustuvan ohjearvon, joka on 10 mikrogrammaa ilmakuutiometriä kohti (10 μg/m3). 

Euroopan unioni on asettanut puhdasta ilmanlaatua Euroopassa koskevassa lainsäädännössä pienhiukkasille vuotuisen raja-arvon, joka on 25 mikrogrammaa ilmakuutiometriä kohti (25 μg/m3). Pitkän aikavälin ilmanlaatu luokitellaan portaalissa hyvin huonoksi, kun pienhiukkasmäärät ovat kynnysarvon tasolla tai ylittävät sen. Tämä on tilanne viidessä kaupungissa Puolassa, Kroatiassa ja Italiassa. 

Ilman epäpuhtauksista juuri pienhiukkasilla on suurin vaikutus terveyteen, ja ne aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia ja sairauksia. Portaalin avulla saa tietoa kaupunkien pitkän aikavälin ilmanlaadusta. Pitkäaikainen altistuminen pienhiukkasille aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja sekä hengityselinsairauksia. 

Ilmanlaatu on parantunut Euroopassa huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. EEA:n viimeisimmässä vuotuisessa ilmanlaatuarvioinnissa kuitenkin todettiin, että pienhiukkasille altistuminen aiheutti vuonna 2018 noin 417 000 ennenaikaista kuolemaa 41 Euroopan maassa. 

Ilmanlaatu on selvästi parantunut viime vuosien aikana, mutta siitä huolimatta ilman epäpuhtauksien määrä on edelleen korkea monissa Euroopan kaupungeissa. Kaupunkien ilmanlaatuportaalin avulla asukkaat voivat itse helposti tarkkailla, mikä heidän asuinkaupunkinsa ilmansaastetilanne on muihin kaupunkeihin verrattuna. Asukkaat saavat konkreettista ja kaupunkikohtaista tietoa, jonka ansiosta heillä on paremmat lähtökohdat vaatia toimia paikallisviranomaisilta. Tämä auttaa meitä kaikkia saavuttamaan EU:n nollapäästötavoitteet

EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx

Miten portaali toimii?

Portaali välittää tietoa yli 300 kaupungin pienhiukkasmääristä EEA:n toiminnassa mukana olevista maista. Se käyttää hyväkseen tietoja, jotka jäsenvaltiot toimittavat EEA:lle EU:n ilmanlaatua koskevien direktiivien mukaisesti. Tiedot saadaan yli 400 seuranta-asemalta kaupunki- ja esikaupunkialueiden maanpinnan pienhiukkasmittauksista. Asemien välittämät tiedot antavat selkeän kuvan väestön altistumisesta ilmansaasteille. 

Lukemat ja tulokset perustuvat pienhiukkaspitoisuuksien kahden edellisen kalenterivuoden vuotuiseen keskiarvoon, jonka laskemiseen käytetään kuluneen vuoden osalta viimeisintä tietoa ja sitä edeltäneen vuoden osalta validoituja ilmanlaatutietoja. Eurooppalaiset kaupungit asetetaan taulukossa paremmuusjärjestykseen niiden kahden viimeksi kuluneen täyden kalenterivuoden keskimääräisen pienhiukkaspitoisuuden mukaan. EEA tutkii mahdollisuutta sisällyttää uuteen portaaliin tietoa myös muista merkittävistä ilman epäpuhtauksista. 

Maailman terveysjärjestö on vahvistanut pitkäaikaiselle pienhiukkasaltistukselle terveyteen perustuvan ohjearvon, joka on 10 mikrogrammaa ilmakuutiometriä kohti (10 μg/m3). Euroopan unioni on asettanut puhdasta ilmanlaatua Euroopassa koskevassa lainsäädännössä pienhiukkasille vuotuisen raja-arvon, joka on 25 mikrogrammaa ilmakuutiometriä kohti (25 μg/m3). 

Ilmanlaatu luokitellaan portaalissa seuraavasti: 

  • hyväksi, kun pienhiukkaspitoisuudet ovat alle WHO:n vuotuisen 10 mikrogramman ohjearvon (10 μg/m3)
  • tyydyttäväksi, kun pitoisuudet ovat 10 mikrogrammaa tai sitä suuremmat, mutta kuitenkin alle 15 mikrogrammaa (10–15 μg/m3)
  • huonoksi, kun pitoisuudet ovat 15–25 mikrogrammaa (15–25 μg/m3)
  • erittäin huonoksi, kun pitoisuudet ovat Euroopan unionin asettaman 25 mikrogramman (25 μg/m3) raja-arvon tasolla tai sitä suuremmat.

On hyvä huomata, että portaalissa ei ole tietoja kaikista kaupungeista. Tiedot koskevat kaupunkeja, jotka ovat mukana Euroopan komission Urban Audit -kaupunkitutkimuksessa ja joiden asukasluku on yli 50 000. Portaalissa ei ole tietoja niistä kaupungeista, joilla ei ole kaupunki- tai esikaupunkialueiden seuranta-asemia eikä niistä, joiden seuranta-asemilta saadut tiedot kattavat pienemmän osuuden kuin 75 prosenttia kalenterivuodesta.

EEA:n muita ilmanlaatua koskevia palveluja 

Euroopan ilmanlaatuindeksistä voi tarkistaa asuinkaupunkinsa ilmanlaadun tämänhetkisen tilanteen. Indeksistä saa tietoa ilmanlaadusta kahden edellisen vuorokauden ajalta sekä seuraavan vuorokauden ennusteen. Lisäksi siinä annetaan terveyssuosituksia, jotka koskevat lyhyen aikavälin altistumista ilmansaasteille. Indeksissä on tietoa laajemmasta joukosta ilman epäpuhtauksia, kuten hiukkasista, typpioksidista, rikkioksidista ja otsonista. 

Lisätietoja ilmansaasteiden terveysvaikutuksista Euroopassa saa täältä. 

Euroopan ympäristökeskuksen viimeisimpään ilmanlaatua koskevaan vuosikertomukseen voi tutustua täällä.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagit

tallenna toimenpiteet