nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Plaši izmantotā bisfenola A iedarbība uz iedzīvotājiem pārsniedz pieļaujamo veselības drošības līmeni

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 01.02.2024 Pēdējās izmaiņas 02.02.2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Saskaņā ar jaunākajiem pētījumu datiem sintētiskās ķīmiskās vielas bisfenola A (BPA), ko izmanto visur, sākot no plastmasas un metāla pārtikas traukiem un beidzot ar atkārtoti lietojamām ūdens pudelēm un dzeramā ūdens caurulēm, iedarbība uz iedzīvotājiem Eiropā ievērojami pārsniedz pieļaujamo veselības drošības līmeni. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) informatīvajā ziņojumā teikts, ka tas potenciāli apdraud miljoniem cilvēku veselību.

Pateicoties ES revolucionārajam cilvēka biomonitoringa pētniecības projektam, mēs varam secināt, ka bisfenols A rada daudz plašāku risku mūsu veselībai, nekā iepriekš tika uzskatīts. Mums nopietni jāuztver šā pētījuma rezultāti un ES līmenī aktīvāk jārīkojas, lai ierobežotu to ķīmisko vielu iedarbību, kas apdraud eiropiešu veselību.

Leena Ylä-Mononen, EVA izpilddirektore

EVA informatīvajā ziņojumā, kura pamatā ir dati, kas iegūti ES cilvēka biomonitoringa pētījumā, konstatēts, ka līdz pat 100 % cilvēku no 11 ES valstīm, kas piedalījās pētījumā, iespējams, bija pakļauti ķīmiskās vielas iedarbībai, kas pārsniedz veselībai drošas robežvērtības. Tas rada nopietnas bažas par plašākas ES iedzīvotāju daļas veselību. EVA informatīvajā ziņojumā  ir sniegta jaunākā informācija par bisfenola A iedarbību uz cilvēkiem, ņemot vērā nesen pabeigto ES finansēto cilvēka biomonitoringa pētniecības projektu (HBM4EU). Informatīvajā ziņojumā ir arī uzsvērts potenciālais risks veselībai, ko rada nedroša BPA līmeņa iedarbība uz cilvēkiem.

 

Bisfenola A ietekme uz mūsu veselību

ES ir arvien vairāk nobažījusies par bisfenola A masveida izmantošanu daudzos patēriņa produktos un tā ietekmi uz cilvēku veselību. Cilvēki ir pakļauti BPA iedarbībai galvenokārt ar uzturu, jo BPA ir daudzu plastmasu sastāvā, ko parasti izmanto pārtikas un dzērienu iepakojumos. Aprīlī Eiropas Pārtikas nekaitīguma aģentūra (EFSA) publicēja savu jaunāko zinātnisko atzinumu,  kurā atkārtoti novērtēts BPA iedarbības radītais risks sabiedrības veselībaiTajā arī secināts, kaBPAiedarbība ar uzturu, jo īpaši ar konservētiem pārtikas produktiem, kas, kā tika konstatēts, ir visbūtiskākais iedarbības avots visās vecuma grupās, pašlaik rada bažas par veselību.

EFSAsecina, ka BPApat ļoti mazās devās varkaitēt cilvēka imūnsistēmai. Tas papildina vairākas iepriekš atklātas kaitīgas ietekmes uz cilvēka veselību, piemēram, endokrīnos traucējumus, samazinātu auglību un alerģiskas ādas reakcijas.

JaunākieHBM4EUcilvēka biomonitoringa dati apstiprinaEFSAsecinājumu, kaBPAiedarbība uz Eiropas iedzīvotāju veselību rada bažas. Cilvēka biomonitorings nodrošina faktiskus kopējās iekšējās iedarbības mērījumus, ko rada vairāki iedarbības avoti. Biomonitoringa dati par bisfenola A līmeni cilvēka urīnā liecina, ka iedarbība joprojām ir pārāk augsta, neraugoties uz dažādiem regulatīvajiem pasākumiem, kas ieviesti kopš 2015. gada.

 

Vairāk informācijas par cilvēka biomonitoringa pētījumiem

Eiropas cilvēka biomonitoringa projektsHBM4EUtika īstenots no 2017. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam. Tā rezultātā tika iegūti Eiropas mērogā saskaņoti cilvēka biomonitoringa dati par ķīmisko vielu sastopamību Eiropas iedzīvotāju vidū un saistīto ietekmi uz veselību.

Bisfenola A un divu citu bisfenolu, ko izmanto kāBPAaizstājējus (bisfenola S un bisfenola F), saturu urīnā noteica 2756 pieaugušajiem 11 valstīs, proti, Horvātijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Somijā, Vācijā, Islandē, Luksemburgā, Polijā, Portugālē un Šveicē, tādējādi pārstāvot Eiropas ziemeļus, austrumus un rietumus. Valstīs, kas piedalījāsBPAbiomonitoringā, pārsniegšanas līmenis svārstījās no 71 % līdz 100 %. TāpēcBPAiedarbība uz iedzīvotājiem Eiropā ir pārāk liela un rada potenciālas bažas par veselību.

Jāatzīmē, kaBPAmonitoringam cilvēku urīnā izmantoto analītisko metožu kvantitatīvās noteikšanas robeža ir virs cilvēka biomonitoringa orientējošās vērtības (HBM-GV). Tas nozīmē, ka paziņotie pārsniegšanas rādītāji ir minimālie skaitļi; pastāv varbūtība, ka faktiski visās 11 valstīs pārsniegšanas rādītāji ir 100 % virs drošiem līmeņiem.

Papildinformācija ir pieejama:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: bisphenol a
Dokumentu darbības