seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Väestön altistuminen laajasti käytetylle bisfenoli A:lle ylittää hyväksyttävät terveydelle turvalliset tasot

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 01.02.2024 Viimeksi muokattu 02.02.2024
2 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Uuden tutkimustiedon mukaan väestön altistuminen synteettiselle kemikaalille bisfenoli A:lle (BPA) ylittää Euroopassa selvästi hyväksyttävän terveydelle asetetun turvallisuustason. BPA:ta käytetään kaikessa muovisista ja metallisista ruoka-astioista uudelleenkäytettäviin vesipulloihin ja juomavesiputkiin. Tämä saattaa aiheuttaa terveysriskin miljoonille ihmisille, todetaan tänään julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tiedotteessa.

EU:n uraauurtava ihmisten biomonitorointia koskeva tutkimushanke paljasti, että bisfenoli A aiheuttaa paljon laajemman riskin kansanterveydelle kuin aiemmin on luultu. Tutkimuksen tuloksiin on suhtauduttava vakavasti. Siksi EU:n tasolla on ryhdyttävä lisätoimiin ja vähennettävä altistumista kemikaaleille, jotka aiheuttavat riskin eurooppalaisten terveydelle.

Leena Ylä-Mononen, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Ihmisten biomonitorointia koskevasta EU:n tutkimuksesta kerättyihin tietoihin perustuvassa Euroopan ympäristökeskuksen katsauksessa todetaan, että jopa 100 prosenttia tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 11 EU-maasta on todennäköisesti altistunut kemikaalille yli terveydelle turvallisten raja-arvojen. Tämä herättää merkittävän terveyttä koskevan huolenaiheen koko EU:n väestön kannalta. EEA:n katsauksessa esitetään tuoreimmat tiedot väestön altistumisesta bisfenoli A:lle äskettäin päätökseen saadun EU:n rahoittaman ihmisten biomonitorointia koskevan tutkimushankkeen (HBM4EU) pohjalta. Katsauksessa tuodaan esiin myös mahdolliset terveysriskit, joita altistuminen vaarallisille BPA-pitoisuuksille aiheuttaa.


Bisfenoli A:n vaikutus terveyteen

EU on yhä huolestuneempi bisfenoli A:n laajamittaisesta käytöstä monissa kulutustuotteissa ja sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Ihmiset altistuvat bisfenoli A:lle pääasiassa ravinnon kautta, koska BPA:ta esiintyy useissa elintarvikkeiden ja juomien pakkauksissa yleisesti käytetyissä muoveissa. Uusimmassa Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) huhtikuussa julkaistussa tieteellisessä lausunnossa arvioidaan uudelleen BPA:lle altistumisesta johtuvia kansanterveydellisiä riskejäLausunnossa todetaan, että tällä hetkellä terveysriskin aiheuttaa altistuminen BPA:lle ravinnon ja erityisesti elintarvikesäilykkeiden kautta, sillä ravinto on merkittävin altistumislähde kaikissa ikäryhmissä.

EFSA toteaa, että BPA voi vahingoittaa ihmisen immuunijärjestelmää jo hyvin pieninä annoksina. BPA:lla on lisäksi jo aiemmin havaittu olevan useita haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, kuten hormonitoiminnan häiriöitä, hedelmällisyyden heikkenemistä ja allergisia ihoreaktioita.

Ihmisten HBM4EU-biomonitorointihankkeesta saadut uudet tiedot tukevat EFSAn päätelmää, jonka mukaan BPA:lle altistuminen aiheuttaa terveysriskin Euroopan väestölle. Ihmisten biomonitoroinnilla saadaan todellisia mittaustietoja kehon kokonaisaltistuksesta, joka on peräisin useista altistumislähteistä. Biomonitorointitiedot ihmisten virtsan bisfenoli A -pitoisuuksista osoittavat, että altistuminen on edelleen liian suurta huolimatta erilaisista sääntelytoimenpiteistä, joita on otettu käyttöön vuodesta 2015 lähtien.

 

Lisätietoa ihmisten biomonitorointitutkimuksesta

Eurooppalainen ihmisten HBM4EU-biomonitorointihanke oli käynnissä vuoden 2017 tammikuusta kesäkuuhun 2022. Hankkeesta saatiin Euroopan laajuisia, yhdenmukaistettuja biomonitorointitietoja kemikaalien esiintymisestä Euroopan väestössä ja niihin liittyvistä terveysvaikutuksista.

Bisfenoli A:ta ja kahta muuta BPA:n korvaajana käytettävää bisfenolia (bisfenoli S ja bisfenoli F) mitattiin virtsasta 2 756 aikuiselta 11:stä Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Eurooppaa edustavasta maasta (Kroatia, Tšekki, Tanska, Ranska, Suomi, Saksa, Islanti, Luxemburg, Puola, Portugali ja Sveitsi). Näissä BPA:n biomonitorointiin osallistuneissa maissa raja-arvot ylitettiin välillä 71–100 prosenttia. Näin ollen väestön altistuminen BPA:lle on Euroopassa liian suurta ja muodostaa mahdollisen terveysriskin.

On huomattava, että ihmisen virtsassa olevan BPA:n seurannassa käytettävien analyysimenetelmien määritysraja on korkeampi kuin ihmisten biomonitoroinnin ohjearvo (HBM-GV). Tämä tarkoittaa sitä, että raja-arvojen ilmoitetut ylitykset ovat vähimmäismääriä. Näin ollen on todennäköistä, että kaikissa 11 maassa turvallisen tason raja-arvot ylitetään 100 prosenttia.

Lisätietoja

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: bisphenol a
tallenna toimenpiteet