naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Izpostavljenost ljudi zelo razširjenim izdelkom z vsebnostjo bisfenola A presega sprejemljive varne mejne vrednosti za zdravje

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 01.02.2024 Zadnja sprememba 02.02.2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Izpostavljenost prebivalstva sintetični kemikaliji bisfenol A (BPA), ki se uporablja v najrazličnejših izdelkih, vse od plastičnih in kovinskih posod za hrano do plastenk za večkratno uporabo in cevi za pitno vodo, po najnovejših podatkih raziskav v Evropi močno presega sprejemljive varne ravni za zdravje. To predstavlja možno tveganje za zdravje milijonov ljudi, piše v danes objavljenem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA).

Zahvaljujoč pionirskemu raziskovalnemu projektu EU na področju humanega biomonitoringa lahko vidimo, da bisfenol A predstavlja veliko bolj razširjeno tveganje za naše zdravje, kot smo sprva mislili. Rezultate te raziskave moramo jemati resno in sprejeti več ukrepov na ravni EU, da bi omejili izpostavljenost kemikalijam, ki ogrožajo zdravje Evropejcev.

Leena Ylä-Mononen, Izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

V poročilu agencije EEA, ki temelji na podatkih, zbranih v študiji EU o humanem biomonitoringu, je bilo ugotovljeno, da je bilo verjetno kemikaliji nad varnimi mejnimi vrednostmi za zdravje izpostavljenih celo do 100 % sodelujočih oseb iz enajstih držav EU. To povzroča velike zdravstvene pomisleke za širše prebivalstvo EU. V informativnem poročilu agencije EEA so bile na podlagi nedavno zaključenega raziskovalnega projekta humanega biomonitoringa, ki ga je financirala EU (HBM4EU), predstavljene najnovejše informacije o izpostavljenosti ljudi bisfenolu A. V poročilu so poudarjena tudi morebitna tveganja za zdravje, ki so posledica izpostavljenosti ljudi nevarnim koncentracijam BPA.

 

Vpliv bisfenola A na naše zdravje

EU je vse bolj zaskrbljena zaradi obsežne uporabe bisfenola A v številnih potrošniških izdelkih in njegovega vpliva na zdravje ljudi. Ljudje so mu izpostavljeni predvsem s prehrano, saj je prisoten v različnih vrstah plastike, ki se pogosto uporablja v embalaži za hrano in pijačo. Aprila je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) objavila najnovejše znanstveno mnenje, v katerem je ponovno ocenila tveganja izpostavljenosti BPA za javno zdravjeUgotovila je tudi, da obstaja trenutna zaskrbljenost za zdravje zaradi prehranske izpostavljenosti bisfenolu A, zlasti zaradi konzerviranih živil, za katere je bilo ugotovljeno, da so najpomembnejši vir izpostavljenosti pri vseh starostnih skupinah.

Agencija EFSA je zaključila, da lahko BPA že pri zelo majhnih odmerkih škoduje človeškemu imunskemu sistemu. To dopolnjuje številne predhodno ugotovljene škodljive učinke na zdravje ljudi, kot so motnje endokrinega sistema, manjša plodnost in alergijske kožne reakcije.

Najnovejši podatki humanega biomonitoringa v okviru projekta HBM4EU podpirajo ugotovitve agencije EFSA, da obstaja tveganje za zdravje Evropejcev zaradi izpostavljenosti BPA. S humanim biomonitoringom se lahko pridobijo dejanske meritve skupne notranje izpostavljenosti, ki izhaja iz več virov izpostavljenosti. Podatki biomonitoringa o vsebnosti bisfenola A v človeškem urinu kažejo, da je kljub različnim regulativnim ukrepom, ki so bili uvedeni od leta 2015, izpostavljenost še vedno previsoka.

 

Več informacij o raziskavah v okviru humanega biomonitoringa

Evropski projekt humanega biomonitoringa, HBM4EU, je potekal od januarja 2017 do junija 2022. Z njim so bili pridobljeni usklajeni podatki o biološkem spremljanju ljudi glede prisotnosti kemikalij pri evropskem prebivalstvu in s tem povezanih vplivih na zdravje, ki veljajo za vso Evropo.

Pri 2 756 odraslih iz enajstih držav, in sicer Hrvaške, Češke, Danske, Francije, Finske, Nemčije, Islandije, Luksemburga, Poljske, Portugalske in Švice, ki predstavljajo severno, vzhodno, južno in zahodno Evropo, so merili prisotnost bisfenola A in dveh drugih bisfenolov, ki se uporabljata kot nadomestka za BPA (bisfenol S in bisfenol F), v urinu.  V državah, ki so sodelovale v tem projektu, so bile varne ravni presežene pri 71 % in celo do 100 % odvzetih vzorcev. Izpostavljenost prebivalstva BPA v Evropi je zato previsoka in predstavlja morebitno nevarnost za zdravje.

Opozoriti je treba, da je meja določitve analitskih metod, ki se uporabljajo za spremljanje BPA v človeškem urinu, že nad priporočeno orientacijsko vrednostjo za humani biomonitoring (HBM-GV). To pomeni, da gre pri sporočenih preseganjih za podcenjene vrednosti; obstaja verjetnost, da so bile v vseh enajstih državah varne ravni presežene pri 100 % odvzetih vzorcev.

Več informacij

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: bisphenol a
Akcije dokumenta