neste
forrige
elementer

Nyheter

Eksponeringen i befolkningen for det ofte brukte kjemikaliet bisfenol A overskrider helsemessige sikkerhetsnivåer

Endre språk
Nyheter Publisert 01.02.2024 Sist endret 02.02.2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Befolkningens eksponering for det syntetiske kjemikaliet bisfenol A (BPA), som brukes i alt fra næringsmiddelbeholdere av plast og metall til gjenbrukbare vannflasker og drikkevannsrør i Europa, ligger langt over det som er helsemessig akseptabelt. Det framgår av oppdaterte forskningsdata. Dette utgjør en potensiell helserisiko for millioner av mennesker, heter det i en orientering fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag.

— Takket være EUs banebrytende forskningsprosjekt for biologisk overvåking av mennesker ser vi at bisfenol A utgjør en langt større risiko for helsen enn tidligere antatt. Vi må ta resultatene fra denne forskningen alvorlig og iverksette flere tiltak i EU for å begrense eksponeringen for kjemikalier som utgjør en helserisiko for europeere.

Leena Ylä-Mononen, EEAs administrerende direktør

EEAs orientering, basert på data fra en EU-studie for biologisk overvåking av mennesker, viste at opptil 100 % av studiedeltakerne fra 11 EU-land sannsynligvis var utsatt for eksponering over helsemessige sikkerhetsnivåer av kjemikalien. Dette skaper betydelig bekymring for helsen blant den europeiske befolkningen. EEAs orientering  presenterer den nyeste informasjonen om menneskers eksponering for bisfenol A. Orienteringen tar hensyn til det nylig avsluttede EU-finansierte forskningsprosjektet for biologisk overvåking av mennesker (HBM4EU). Orienteringen legger også vekt på at det er potensiell helserisiko for personer som utsettes for utrygge BPA-nivåer.

 

Hvordan bisfenol A påvirker helsen

EU er i økende grad bekymret over den utbredte bruken av bisfenol A i mange forbrukerprodukter og hvordan dette påvirker menneskers helse. Mennesker eksponeres for BPA hovedsakelig gjennom kosten fordi BPA finnes i en rekke typer plast som ofte brukes i emballasje til næringsmidler og drikkevarer. I april publiserte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) sin ferskeste vitenskapelige uttalelse  der risikoen for folkehelsen på grunn av eksponering for BPA revurderes. Konklusjonen var også at man er bekymret for de helseskadelige virkningene knyttet til eksponering for BPA gjennom kosten, spesielt fra hermetiske næringsmidler, som ble funnet å være den største eksponeringskilden for alle aldersgrupper.

EFSA konkluderer med at BPA kan skade menneskers immunforsvar ved svært lave doser. Dette kommer i tillegg til en rekke tidligere oppdagede skadevirkninger som hormonforstyrrelser, redusert fruktbarhet og allergiske hudreaksjoner.

De nyeste HBM4EU-dataene fra den biologiske overvåkingen av mennesker støtter EFSAs konklusjon om at eksponering for BPA utgjør en helsefare for europeere. Biologisk overvåking av mennesker gir faktiske målinger av samlet intern eksponering som følge av flere eksponeringskilder. Data fra biologisk overvåking av bisfenol A-nivåer i urin hos mennesker viser at eksponeringen fortsatt er for høy, selv om det er innført forskjellige reguleringstiltak siden 2015.

 

Mer informasjon om forskning fra biologisk overvåking av mennesker

Det europeiske prosjektet for biologisk overvåking av mennesker, HBM4EU, ble gjennomført fra januar 2017 til juni 2022. Det genererte harmoniserte data om forekomst av kjemikalier i den europeiske befolkningen og tilhørende helseskadelige virkninger fra biologisk overvåking av mennesker i hele Europa.

Bisfenol A og to andre bisfenoler som brukes som erstatning for BPA (bisfenol S og bisfenol F), ble målt i urin fra 2756 voksne fra 11 land: Danmark, Finland, Frankrike, Island, Kroatia, Luxembourg, Polen, Portugal, Sveits, Tsjekkia og Tyskland, som representerer Nord-, Øst-, Sør- og Vest-Europa. I de landene som deltok i den biologiske overvåkingen for BPA, varierte overskridelsesnivået mellom 71 % og 100 %. Eksponering for BPA blant befolkningen i Europa er derfor for høy og utgjør et potensielt helseproblem.

Det er verdt å merke seg at mengdebestemmelsesgrensen i de analytiske metodene som brukes til å overvåke BPA i urinen hos mennesker, er over den veiledende verdien for biologisk overvåking av mennesker (HBM-GV). Dette betyr at de rapporterte overskridelsene er minimumstall. Faktisk er det mulig at alle de 11 landene har overskridelsesprosenter på 100 % eksponerte over sikre grenseverdier.

Mer informasjon

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: bisphenol a
Dokumenter handlinger