επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Η έκθεση του πληθυσμού στην ευρεία χρήση της δισφαινόλης Α υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας για την υγεία

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 01/02/2024 Τελευταία τροποποίηση : 02/02/2024
1 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Σύμφωνα με επικαιροποιημένα ερευνητικά δεδομένα, η έκθεση του πληθυσμού στη συνθετική χημική ουσία δισφαινόλη Α (BPA) –η οποία χρησιμοποιείται σε ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, από τους πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες τροφίμων έως τις επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες νερού και τους αγωγούς πόσιμου νερού στην Ευρώπη– υπερβαίνει σημαντικά τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας για την υγεία. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ευρύτατη αυτή χρήση της δισφαινόλης Α αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Χάρη στο πρωτοποριακό ερευνητικό έργο της ΕΕ στον τομέα της ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης , διαπιστώσαμε ότι η δισφαινόλη Α συνιστά πολύ πιο διαδεδομένο κίνδυνο για την υγεία μας από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και να λάβουμε περισσότερα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό της έκθεσης σε χημικές ουσίες που συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων.

Leena Ylä-Mononen, Εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ

Στο ενημερωτικό σημείωμα του ΕΟΠ, βάσει δεδομένων που συλλέχθηκαν από μελέτη ανθρωπινης βιοπαρακολούθησης της ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι έως και το 100 % των συμμετεχόντων από 11 χώρες της ΕΕ είναι πιθανόν να έχουν εκτέθει στη χημική ουσία σε επίπεδα υψηλότερα από τα ασφαλή όρια για την υγεία. Η διαπίστωση αυτή εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την υγεία του γενικού πληθυσμού της ΕΕ. Το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΟΠ παρουσιάζει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στη δισφαινόλη Α,  λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατα ολοκληρωμένο ερευνητικό έργο ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. (HBM4EU). Στο ενημερωτικό σημείωμα επισημαίνονται επίσης οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία των ατόμων που εκτίθενται σε μη ασφαλή επίπεδα BPA.

 

Οι επιπτώσεις της δισφαινόλης Α στην υγεία μας

Η ΕΕ ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τη χρήση μεγάλης ποσότητας δισφαινόλης Α σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα και για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία. Οι άνθρωποι εκτίθενται στη BPA κυρίως μέσω της διατροφής, λόγω της παρουσίας της BPA σε ευρύ φάσμα πλαστικών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συσκευασίες τροφίμων και ποτών. Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε την τελευταία επιστημονική γνώμη της σχετικά με την επαναξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία λόγω της έκθεσης στην BPAΚατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η διατροφική έκθεση στο BPA, ιδίως από κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αποτελεί σημαντικό λόγο ανησυχίας για την υγεία, καθώς διαπιστώθηκε ότι είναι η βασική πηγή έκθεσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η BPA μπορεί να βλάψει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα σε πολύ χαμηλές δόσεις. Αυτό προστίθεται σε μια σειρά από προηγουμένως διαπιστωθείσες επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως η ενδοκρινική διαταραχή, η μειωμένη γονιμότητα και οι αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Τα πρόσφατα δεδομένα της έρευνας ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης HBM4EU ενισχύουν το συμπέρασμα της EFSA ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία των Ευρωπαίων λόγω της έκθεση στη BPA. Η ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση παρέχει πραγματικές μετρήσεις της συνολικής έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού σε πολλαπλές πηγές έκθεσης. Τα δεδομένα βιοπαρακολούθησης των επιπέδων δισφαινόλης Α στα ανθρώπινα ούρα δείχνουν ότι η έκθεση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλή, παρά τις διάφορες κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί από το 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση

Το ευρωπαϊκό έργο ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης , HBM4EU διεξήχθη από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2022. Το εν λόγω έργο παρήγαγε πανευρωπαϊκά, εναρμονισμένα δεδομένα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης τ σχετικά με την παρουσία χημικών ουσιών στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και τις συναφείς επιπτώσεις στην υγεία.

Η δισφαινόλη Α και δύο άλλες δισφαινόλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα της BPA (δισφαινόλη S και δισφαινόλη F) μετρήθηκαν στα ούρα 2 756 ενηλίκων από 11 χώρες, συγκεκριμένα την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ελβετία. Αυτές οι χώρες αντιπροσωπεύουν τη  βόρεια, την ανατολική, τη νότια και τη δυτική Ευρώπη. Στις χώρες που συμμετείχαν στη βιοπαρακολούθηση της BPA, το επίπεδο υπέρβασης κυμαινόταν μεταξύ 71 % και 100 %. Ως εκ τούτου, η έκθεση του πληθυσμού στη BPA στην Ευρώπη είναι υπερβολικά υψηλή και συνιστά εν δυνάμει λόγο ανησυχίας για την υγεία.

Επισημαίνεται ότι το όριο ποσοτικού προσδιορισμού των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της BPA στα ανθρώπινα ούρα είναι υψηλότερο από την καθοδηγητική  για την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση (HBM-GV). Αυτό σημαίνει ότι οι αναφερόμενες υπερβάσεις αποτελούν τις ελάχιστες τιμές. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανόν και οι 11 χώρες να παρουσιάζουν ποσοστά υπέρβασης ης τάξης του 100 % έναντι των ασφαλών επιπέδων έκθεσης τ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση bisphenol a
Ενέργειες Εγγράφων