kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Plačiai naudojamo bisfenolio A poveikis žmonėms viršija priimtiną sveikatai saugų lygį

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2024-02-01 Paskutinį kartą keista 2024-02-02
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Nauji tyrimų duomenys rodo, kad sintetinės cheminės medžiagos bisfenolio A (BPA), kuris Europoje naudojamas visų rūšių gaminiuose – pradedant plastikine ir metaline maisto tara ir baigiant daugkartinio naudojimo vandens buteliais ir geriamojo vandens tiekimo vamzdžiais – poveikis žmonėms gerokai viršija priimtiną sveikatai saugų lygį. Šiandien paskelbtame Europos aplinkos agentūros (EAA) informaciniame pranešime teigiama, kad tai gali kelti pavojų milijonų žmonių sveikatai.

Įgyvendinus novatorišką ES žmogaus biologinės stebėsenos tyrimų projektą, mums pavyko išsiaiškinti, kad bisfenolis A kelia daug didesnį pavojų mūsų sveikatai, nei anksčiau manyta. Turime rimtai vertinti šio tyrimo rezultatus ir imtis daugiau veiksmų ES lygmeniu, kad sumažintume pavojų Europos gyventojų sveikatai keliančių cheminių medžiagų poveikį.

Leena Ylä-Mononen, EAA vykdomoji direktorė

Remiantis duomenimis, surinktais atliekant ES žmogaus biologinės stebėsenos tyrimą, EAA informaciniame pranešime teigiama, kad tikėtina, jog šios cheminės medžiagos poveikis iki 100 proc. šiame tyrime dalyvavusių žmonių iš 11 ES šalių viršijo sveikatai saugias ribines vertes. Tai kelia didelį susirūpinimą dėl didesnės ES gyventojų dalies sveikatos. EAA informaciniame pranešime  pateikiama naujausia informacija apie bisfenolio A poveikį žmonėms, atsižvelgiant į neseniai užbaigtą ES finansuotą žmogaus biologinės stebėsenos tyrimo projektą (HBM4EU). Informaciniame pranešime taip pat išskiriami galimi pavojai sveikatai, kylantys dėl nesaugaus BPA kiekio poveikio žmonėms.


Bisfenolio A poveikis mūsų sveikatai

Europos Sąjungoje kyla vis didesnis susirūpinimas dėl didelio bisfenolio A kiekio daugelyje vartojimo gaminių ir jo poveikio žmonių sveikatai. Į žmogaus organizmą BPA patenka daugiausia su maistu, nes BPA yra įvairiuose plastikuose, kurie paprastai naudojami maisto produktų ir gėrimų pakuotėms gaminti. Balandžio mėn. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) paskelbtoje mokslinėje nuomonėje dar kartą įvertinta BPA poveikio rizika visuomenės sveikatai. Šioje nuomonėje taip pat daroma išvada, kad šiuo metu susirūpinimą kelia su maistu – ypač konservuotais maisto produktais, kurie, kaip rodo tyrimai, yra svarbiausias BPA poveikio šaltinis visoms amžiaus grupėms, – į žmogaus organizmą patenkančio BPA poveikis.

EFSA nustatė, kad net labai mažas BPA kiekis gali pakenkti žmogaus imuninei sistemai. Tai dar vienas kenksmingo BPA poveikio žmogaus sveikatai aspektas, be jau anksčiau nustatytųjų, kaip antai ardomojo poveikio endokrininei sistemai, sumažėjusio vaisingumo ir alerginių odos reakcijų.

Nauji projekto HBM4EU žmogaus biologinės stebėsenos duomenys patvirtina EFSA išvadą, kad reikia susirūpinti dėl pavojingo BPA poveikio Europos žmonių sveikatai. Vykdant žmogaus biologinę stebėseną, matuojamas faktinis bendras iš įvairių šaltinių į žmogaus organizmą patenkančių cheminių medžiagų poveikis. Iš bisfenolio A kiekio žmogaus šlapime biologinės stebėsenos duomenų matyti, kad, nepaisant nuo 2015 m. taikomų įvairių reguliavimo priemonių, šios cheminės medžiagos poveikis tebėra pernelyg didelis.

 

Plačiau apie žmogaus biologinės stebėsenos tyrimą

Europos žmogaus biologinės stebėsenos projektas HBM4EU buvo vykdomas nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. Vykdant šį projektą, visos Europos mastu, taikant suderintus metodus, buvo renkami žmogaus biologinės stebėsenos duomenys apie Europos gyventojų organizme randamas chemines medžiagas ir jų poveikį sveikatai.

Buvo tiriamas bisfenolio A ir dar dviejų bisfenolių, kurie naudojami kaip BPA pakaitalai (bisfenolio S ir bisfenolio F), kiekis 2 756 suaugusiųjų iš 11 šalių, t. y. , Čekijos, Danijos, Islandijos, Kroatijos, Lenkijos,  Liuksemburgo, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Šveicarijos, ir Vokietijos,  atstovavusių šiaurės, rytų, pietų ir vakarų Europai, šlapime.  Šalyse, kurių gyventojai dalyvavo BPA biologinės stebėsenos tyrime, sveikatai saugios ribinės vertės žmonių organizme viršytos 71–100 proc. atvejų. Taigi, BPA poveikis Europoje yra pernelyg didelis ir kelia susirūpinimą dėl galimo pavojaus sveikatai.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kiekybinio nustatymo riba, naudota taikant analizės metodus BPA kiekiui žmogaus šlapime stebėti, yra didesnė už biologinės stebėsenos orientacinę vertę (angl. HBM-GV). Tai reiškia, kad nurodyti procentiniai dydžiai, rodantys kiek dažnai viršijamos ribinės vertės, yra minimalūs, ir kad gali būti, jog faktiškai visose 11 šalių sveikatai saugios ribos viršijamos 100 proc. tyrime dalyvavusių žmonių.

Išsamesnė informacija

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: bisphenol a
Dokumento veiksmai