ďalej
späť
body

Novinky

Vystavenie verejnosti široko používanému bisfenolu A prekračuje prijateľnú bezpečnú úroveň pre zdravie

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 01. 02. 2024 Posledná zmena 02. 02. 2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Podľa aktualizovaných vedeckých údajov je vystavenie obyvateľstva syntetickej chemikálii bisfenol A (BPA), ktorá sa používa vo všetkom od plastových a kovových nádob na potraviny až po recyklovateľné fľaše na vodu a potrubia na pitnú vodu v Európe, výrazne nad prijateľnou bezpečnou úrovňou pre zdravie. Podľa dnes uverejneného prehľadu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) to predstavuje potenciálne zdravotné riziko pre milióny ľudí.

Vďaka prelomovému výskumnému projektu EÚ v oblasti biomonitoring ľudí vidíme, že bisfenol A predstavuje pre naše zdravie oveľa väčšie riziko, než sa doteraz predpokladalo. Výsledky tohto výskumu musíme brať vážne a na úrovni EÚ prijať viac opatrení na obmedzenie vystavenia chemickým látkam, ktoré ohrozujú zdravie Európanov.

Leena Ylä-Mononen, výkonná riaditeľka agentúry EEA

V prehľade EEA sa na základe údajov zo štúdie EÚ o biomonitoringu ľudí zistilo, že až 100 % zúčastnených ľudí z 11 krajín EÚ bolo pravdepodobne vystavených tejto chemikálii v miere presahujúcej bezpečnú hranicu pre zdravie. To vyvoláva vážne obavy týkajúce sa zdravia širšej populácie EÚ. V prehľade EEA  sa uvádzajú najnovšie informácie o vystavení ľudí bisfenolu A, pričom sa zohľadňuje nedávno ukončený projekt v oblasti výskumu biomonitoringu ľudí, ktorý financovala EÚ (HBM4EU). V prehľade sa poukazuje aj na potenciálne zdravotné riziká vyplývajúce z vystavenia ľudí nebezpečným hladinám bisfenolu A.


Vplyv bisfenolu A na zdravie

EÚ je čoraz viac znepokojená rozsiahlym používaním bisfenolu A v mnohých spotrebiteľských výrobkoch a jeho vplyvom na ľudské zdravie. Ľudia sú vystavení bisfenolu A najmä prostredníctvom stravy, pretože sa nachádza v rôznych plastoch, ktoré sa bežne používajú v obaloch potravín a nápojov. V apríli uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) svoje najnovšie vedecké stanovisko, v ktorom prehodnotil riziká pre verejné zdravie v dôsledku vystavenia bisfenolu ATakisto dospel k záveru, že v súčasnosti existujú obavy týkajúce sa zdravia v dôsledku vystavenia bisfenolu prostredníctvom stravy, najmä v súvislosti s konzervovanými potravinami, o ktorých sa zistilo, že sú najvýznamnejším zdrojom vystavenia pre všetky vekové skupiny.

EFSA dospel k záveru, že pri veľmi nízkych dávkach môže bisfenol A poškodiť ľudský imunitný systém. Okrem toho sa už zistilo, že bisfenol A má škodlivé účinky na ľudské zdravie, ako sú poruchy endokrinného systému, znížená plodnosť a alergické kožné reakcie.

Najnovšie údaje z projektu v oblasti výskumu biomonitoringu ľudí (HBM4EU) podporujú záver EFSA, že vystavenie Európanov bisfenolu A predstavuje riziko pre ich zdravie. Biomonitoring ľudí poskytuje skutočné merania celkového vnútorného vystavenia vyplývajúceho z viacerých zdrojov vystavenia. Údaje z biomonitoringu týkajúce sa hladín bisfenolu A v ľudskom moči ukazujú, že vystavenie je stále príliš vysoké, a to aj napriek rôznym regulačným opatreniam, ktoré boli zavedené od roku 2015.

 

Viac informácií o výskume v oblasti biomonitoringu ľudí

Európsky projekt v oblasti biomonitoringu ľudí (HBM4EU) sa uskutočnil období od januára 2017 do júna 2022. Vďaka nemu sa podarilo získať celoeurópske harmonizované údaje o biomonitoringu ľudí, ktoré sa týkajú výskytu chemických látok v európskom obyvateľstve a súvisiacich vplyvov na zdravie.

Bisfenol A a dva ďalšie bisfenoly, ktoré sa používajú ako jeho náhrady (bisfenol S a bisfenol F), sa merali v moči od 2 756 dospelých z 11 krajín, konkrétne z Chorvátska, Česka, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Islandu, Luxemburska, Poľska, Portugalska a Švajčiarska, čím je zastúpená severná, východná, južná a západná Európa. V krajinách, ktoré sa zúčastnili na biomonitoringu v súvislosti s bisfenolom A, sa úroveň prekročenia hodnôt pohybovala v rozmedzí od 71 % do 100 %. Vystavenie obyvateľstva bisfenolu A v Európe je preto príliš vysoké a predstavuje potenciálne ohrozenie zdravia.

Treba poznamenať, že limit kvantifikácie analytických metód používaných na monitorovanie bisfenolu A v ľudskom moči prevyšuje smerodajnú hodnotu pre biomonitoring ľudí. To znamená, že vykázané prekročenia hodnôt sú minimálne údaje. V skutočnosti je pravdepodobné, že vo všetkých 11 krajinách prekračujú hodnoty všetkých 100 % vystavených ľudí bezpečnú úroveň.

Viac informácií

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: bisphenol a
Akcie dokumentu