järgmine
eelmine
punktid

News

Üldsuse kokkupuude laialdaselt kasutatava bisfenool A-ga ületab tervisele ohutu lubatud taseme

Muutke keelt
News Avaldatud 2024-02-01 Viimati muudetud 2024-02-02
2 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Ajakohastatud uuringuandmete kohaselt ületab elanikkonna kokkupuude sünteetilise kemikaaliga bisfenool A (BPA), mida kasutatakse Euroopas peaaegu kõiges, sh plastist ja metallist toidupakendites ja korduvkasutatavates veepudelites ning joogiveetorudes, tervisele ohutut lubatud taset oluliselt. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) teabelehes öeldakse, et see võib ohustada miljonite inimeste tervist.

Tänu ELi murrangulisele inimeste bioseireuuringu projektile näeme, et bisfenool A on palju ulatuslikuma levikuga terviserisk, kui varem arvasime. Peame suhtuma selle uuringu tulemustesse tõsiselt ja võtma ELi tasandil rohkem meetmeid, et piirata kokkupuudet kemikaalidega, mis ohustavad eurooplaste tervist.

Leena Ylä-Mononen, EEA tegevdirektor

EEA teabelehest, mis põhineb ELi elanike bioseireuuringu andmetel, selgub, et kuni 100% osalenutest 11 ELi riigist puutusid selle kemikaaliga tõenäoliselt kokku üle tervisele ohutute lävendite. See on oluline terviseprobleem ELi elanikkonna suurema osa jaoks. EEA teabelehes esitatakse uusim teave inimeste kokkupuutest bisfenool A-ga, tuginedes hiljuti lõppenud ELi rahastatud inimeste bioseireuuringu projektile (HBM4EU). Teabelehes tuuakse esile ka võimalikud terviseriskid, mis tulenevad inimeste kokkupuutest BPA sisalduse ohtlike tasemetega.

 

Bisfenool A tervisemõju

Euroopa Liit peab bisfenool A laialdast kasutamist paljudes tarbekaupades ja selle mõju inimtervisele üha suuremaks probleemiks. Inimesed puutuvad BPA-ga kokku peamiselt toiduvaliku kaudu, sest BPA-d esineb mitmesugustes plasttoodetes, mida tavaliselt kasutatakse toidu ja jookide pakendamisel. Aprillis avaldas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) oma uusima teadusliku arvamusemilles taashinnatakse BPA-ga kokkupuutest tulenevaid rahvaterviseriske. Ka selles arvamuses järeldati, et kokkupuude BPA-ga toiduainete, eelkõige konservitud toidukaupade kaudu (mis osutusid kõigis vanuserühmades olulisimaks kokkupuuteallikaks), on praegu oluline terviseprobleem.

EFSA järeldab, et BPA võib kahjustada inimese immuunsüsteemi väga väikestes annustes. See lisandub mitmele varem avastatud kahjulikule inimtervisemõjule, näiteks endokriinfunktsiooni häired, vähenenud viljakus ja allergilised nahareaktsioonid.

Viimased uuringust HBM4EU saadud inimeste bioseireandmed toetavad EFSA järeldust, et kokkupuude BPA-ga on eurooplaste jaoks terviseprobleem. Inimeste bioseire võimaldab mõõta tegelikku sisemist koondkokkupuudet, mis tuleneb mitmest kokkupuuteallikast. Bioseireandmed bisfenool A kontsentratsiooni kohta inimeste uriinis näitavad, et kokkupuude on endiselt liiga suur, vaatamata alates 2015. aastast kehtestatud eri regulatiivmeetmetele.

  

Inimeste bioseireuuringute lisateave

Inimeste bioseireprojekt HBM4EU kestis jaanuarist 2017 kuni juunini 2022. Selle raames saadi üleeuroopalised ühtlustatud bioseireandmed Euroopa elanike kemikaalidega kokkupuute ja nende tervisemõju kohta.

Bisfenool A ja veel kaks bisfenooli, mida kasutatakse BPA aseainetena (bisfenool S ja bisfenool F), tuvastati 2756 täiskasvanu uriinis. Osalejad olid pärit 11 riigist, nimelt Horvaatiast, Islandilt, Luksemburgist, Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Soomest, Šveitsist, Taanist ja Tšehhist, esindades Põhja-, Ida-, Lõuna- ja Lääne-Euroopat. BPA bioseires osalenud riikides oli piirtasemete ületamise määr vahemikus 71–100%. Seega on inimkokkupuude BPA-ga Euroopas liiga suur ja võib potentsiaalselt põhjustada terviseprobleeme.

Tuleb märkida, et inimuriinis BPA seireks kasutatud analüüsimeetodite kvantifitseerimispiir on suurem kui inimeste bioseire suunisväärtus (HBM-GV). See tähendab, et teatatud ületamismäärad on miinimumarvud ning on tõenäoline, et tegelikult on kõigi 11 riigi ületamismäärad kokkupuute ohututest piirtasemetest 100% suuremad.

Lisateave

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: bisphenol a
Tegevused dokumentidega