következő
előző
tételek

Hírek

A széles körben használt biszfenol A-val szembeni lakossági expozíció meghaladja az elfogadható egészségügyi határértéket

Nyelv megváltoztatása
Hírek Publikálva / Megjelentetve 2024. 02. 01. Utolsó módosítás 2024. 02. 02.
4 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Az Európában a műanyag és fém élelmiszer-tartályoktól kezdve az újrahasználható palackokon át az ivóvízcsövekig mindenben használt szintetikus vegyszerrel, a biszfenol A-val (BPA) szembeni lakossági expozíció az aktualizált kutatási adatok alapján jóval meghaladja az elfogadható egészségügyi határétéket. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) ma közzétett tájékoztatója szerint ez potenciális egészségügyi kockázatot jelent milliók számára..

Az EU úttörő humán biomonitoring kutatási projektjének köszönhetően láthatjuk, hogy a biszfenol A sokkal szélesebb körű kockázatot jelent az egészségünkre, mint azt korábban gondoltuk. Komolyan kell vennünk e kutatás eredményeit, és uniós szinten több intézkedést kell tennünk az európaiak egészségére kockázatot jelentő vegyi anyagoknak való kitettség korlátozása érdekében.

Leena Ylä-Mononen, Az EEA ügyvezető igazgatója

Az EEA tájékoztatója, amely egy uniós humán biomonitoring vizsgálatból gyűjtött adatokon alapul, megállapította, hogy a 11 uniós ország résztvevőinek akár 100%-a valószínűleg a biztonságos egészségügyi határértéket meghaladó mértékben volt kitéve az említett vegyi anyagnak. Ez jelentős egészségügyi aggályokat vet fel a szélesebb uniós populációra nézve. Az EEA tájékoztatója ismerteti a biszfenol A-val szembeni humán kitettségre vonatkozó legfrissebb információkat, figyelembe véve a közelmúltban lezárult, uniós finanszírozású humán biomonitoring kutatási projektet (HBM4EU). A tájékoztató rávilágít a nem biztonságos BPA-szinttel szembeni kitettségből eredő lehetséges egészségügyi kockázatokra is.


A biszfenol A hatása az egészségünkre

Az EU-t egyre inkább aggasztja a biszfenol A számos fogyasztási termékben való nagy mennyiségű felhasználása és annak az emberi egészségre gyakorolt hatása. Az emberek főként az étkezés/italfogyasztás révén vannak kitéve a BPA-nak, mivel a BPA számos, az élelmiszerek és italok csomagolása során általánosan használt műanyagban van jelen. Áprilisban az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (EFSA) közzétette legutóbbi tudományos szakvéleményét, amely újraértékelte a BPA-expozícióból eredő közegészségügyi kockázatokatAzt is megállapította, hogy az étrendi BPA-expozíció jelenleg aggodalomra ad okot, különösen az élelmiszer-konzervekből származó BPA, amely minden korcsoportban a legjelentősebb expozíciós forrásnak bizonyult.

Az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a BPA nagyon alacsony dózisban is károsíthatja az emberi immunrendszert. Mindez hozzáadódik számos, korábban felfedezett káros egészségügyi hatáshoz, mint például a endokrin károsodás, a termékenység csökkenése és az allergiás bőrreakciók.

A HBM4EU-ból származó legfrissebb humán biomonitoring adatok alátámasztják az EFSA azon következtetését, hogy az európaiak számára egészségügyi problémát jelent a BPA-nak való kitettség. A humán biomonitoring során a több expozíciós forrásból eredő teljes belső expozíció tényleges mérését végzik. Az emberi vizeletben lévő biszfenol A szintjére vonatkozó biomonitoring adatok azt mutatják, hogy a 2015 óta bevezetett különböző szabályozási intézkedések ellenére az expozíció még mindig túl magas.

 

További információk a humán biomonitoring kutatásról

Az európai humán biomonitoring projekt, a HBM4EU 2017 januárjától 2022 júniusáig tartott. Európa-szerte harmonizált humán biomonitoring adatokat generált a vegyi anyagoknak az európai populációban való előfordulásáról és a kapcsolódó egészségügyi hatásokról.

A biszfenol A és két másik, a BPA helyettesítőjeként használt biszfenol (biszfenol S és biszfenol F) szintjét 11 országból, nevezetesen Horvátországból, Csehországból, Dániából, Franciaországból, Finnországból, Németországból, Izlandról, Luxemburgból, Lengyelországból, Portugáliából és Svájcból származó, 2756 felnőtt vizeletében mérték, akik így Észak-, Kelet-, Dél- és Nyugat-Európát is képviselték. A BPA biomonitoringban részt vevő országokban a túllépés mértéke 71% és 100% között változott. A lakosság BPA-expozíciója Európában így túl magas, és ez potenciális egészségügyi kockázatot jelent.

Meg kell jegyezni, hogy az emberi vizeletben előforduló BPA ellenőrzésére használt analitikai módszerek meghatározási határa meghaladja a humán biomonitoring irányértékét (HBM-GV). Ez azt jelenti, hogy a jelentett túllépések minimális számúak; fennáll annak a valószínűsége, hogy valójában mind a 11 ország 100%-os túllépési arányt ér el a biztonságos szinthez képest.

Részletesebb információk:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Felvéve:
Felvéve: bisphenol a
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések