næste
forrige
emner

Nyheder

Befolkningens udsættelse for bisphenol A overskrider acceptable sundhedsmæssige sikkerhedsniveauer

Skift sprog
Nyheder Udgivet 01/02 2024 Sidst ændret 02/02 2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Befolkningens udsættelse for det syntetiske kemikalie bisphenol A (BPA), der anvendes i alt fra fødevareemballage af plast og metal til genanvendelige vandflasker og rør til drikkevand i Europa, ligger ifølge opdaterede forskningsdata et godt stykke over de acceptable sundhedsmæssige sikkerhedsniveauer. Dette udgør en potentiel sundhedsrisiko for millioner af mennesker, hedder det i en briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag.

Takket være EU's banebrydende forskningsprojekt om biomonitering  af kemiske stoffer i mennesker er det nu klart, at bisphenol A udgør en betydeligt mere udbredt sundhedsrisiko, end man hidtil har antaget. Vi må tage resultaterne af denne forskning alvorligt og gøre flere tiltag på EU-plan for at begrænse udsættelsen for kemikalier, der udgør en sundhedsrisiko for europæerne.

Leena Ylä-Mononen, Administrerende direktør for EEA

EEA's briefing, som er baseret på data fra en EU-initieret biomoniteringsundersøgelse af kemiske stoffer i  mennesker viste, at op til 100 % af deltagerne fra 11 EU-lande sandsynligvis var udsat for kemikaliet i et omfang, der lå over den sundhedsmæssige sikkerhedstærskel. Det giver anledning til betydelig bekymring for folkesundheden i EU. EEA's briefing præsenterer de seneste oplysninger om menneskers udsættelse for bisphenol A, som bygger på det nyligt afsluttede EU-finansierede forskningsprojekt om biomonitering af kemiske stoffer i mennesker (HBM4EU). Briefingen fremhæver også de potentielle sundhedsrisici ved, at mennesker udsættes for niveauer af BPA, som ikke er sikre.

 

Virkningen af bisphenol A på vores sundhed

EU er i stigende grad bekymret over den omfattende brug af bisphenol A i mange forbrugerprodukter og virkningen af stoffet på menneskers sundhed. Mennesker udsættes hovedsageligt for BPA gennem kosten, fordi BPA er til stede i en række plasttyper, der er almindelige i fødevare- og drikkevareemballager. I april offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) sin seneste videnskabelige vurdering revurdering af risiciene for folkesundheden på grund af eksponeringen for BPAEFSA konkluderede også, at udsættelse for BPA gennem kosten, især fra dåsekonserves, blev anset for at være den primære eksponeringskilde for alle aldersgrupper.

EFSA konkluderer, at BPA kan skade menneskers immunforsvar ved meget lave doser. Dette kommer oven i en række tidligere identificerede skadelige virkninger på menneskers sundhed, såsom hormonforstyrrende effekter, nedsat fertilitet og allergiske hudreaktioner.

De seneste data fra HBM4EU-projektet om biomonitering i mennesker understøtter EFSA's konklusion om, at udsættelse for BPA udgør et sundhedsproblem for europæerne. Ved biomonitering foretages der faktiske målinger af den samlede udsættelse fra flere forskellige eksponeringskilder. Data fra biomonitering af bisphenol A-niveauet i human urin viser, at eksponeringen stadig er for høj trods de forskellige lovgivningstiltag, der er gennemført siden 2015.

 

Mere information om biomoniteringsundersøgelser

Det europæiske projekt for biomonitering af kemiske stoffer i mennesker, HBM4EU, blev gennemført fra januar 2017 til juni 2022. Det genererede EU-dækkende, harmoniserede biomonitoreringsdata om forekomsten af kemiske stoffer i den europæiske befolkning og om de tilknyttede sundhedspåvirkninger.

Bisphenol A og to andre bisphenoler, der anvendes som erstatningsstoffer for BPA (bisphenol S og bisphenol F), blev målt i urin hos 2 756 voksne på tværs af 11 lande, nemlig Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Finland, Tyskland, Island, Luxembourg, Polen, Portugal og Schweiz, som repræsenterer Nord-, Øst-, Syd- og Vesteuropa. I de lande, der deltog i biomoniteringsundersøgelsen for BPA, lå overskridelserne på mellem 71 % og 100 %. Befolkningens udsættelse for BPA i Europa er derfor for høj og udgør et potentielt sundhedsproblem.

Det skal bemærkes, at kvantificeringsgrænsen for de analysemetoder, der anvendes til måling af BPA i human urin, ligger over den vejledende sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdi  (HBM-GV). Det betyder, at de indberettede overskridelser er minimumstal. Det er derfor sandsynligt, at alle 11 lande rent faktisk har overskridelser på 100 % over de sikre niveauer.

Yderligere oplysninger

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under bisphenol a
Handlinger