næsta
fyrri
atriði
News Hafsvæði Evrópu standa frammi fyrir óvissri framtíð ef ekki er gripið strax til yfirgripsmikilla aðgerða — 25 Jun 2020
Þörf er á tafarlausum aðgerðum til að koma hafsvæðum Evrópu aftur í gott lag eftir ofnýtingu á sjávarauðlindum og loftslagsbreytingar. Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu um vistkerfi hafsins í Evrópu, sem gefin var út í dag, erum við að brenna inni á tíma til að snúa við áratugalangri vanrækslu og misnotkun.
News Octet Stream REDISCOVER Nature í ljósmyndasamkeppni EEA í ár — 17 Jun 2020
Það skiptir ekki máli hvar við erum, við getum öll notið þess sem náttúran hefur upp á að bjóða og nú jafnvel meira en áður. Ljósmyndasamkeppni Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) í ár „REDISCOVER Nature“, sem hefst í dag, gefur þér kost á að mynda og deila sambandi þínu við náttúruna og umhverfið í kring um þig.
News Octet Stream Búist við að fjöldi Evrópubúa sem búa við skaðlega hávaðamengun aukist — 15 Apr 2020
Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu um hávaðamengun, sem birt var í dag, er minnst einn af hverjum fimm Evrópubúum útsettur fyrir hávaðastigi sem telst skaðlegt heilsu fólks. Samkvæmt spám mun þessi tala hækka á næstu árum.
News Ástand umhverfisins í Evrópu 2020: brýn þörf á stefnubreytingu til að takast á við áskoranir í loftslagsmálum, snúa við hnignuninni og tryggja velmegun í framtíðinni — 04 Dec 2019
Evrópa mun ekki ná þeim markmiðum sem hafa verið sett fyrir 2030 án áríðandi aðgerða á næstu 10 árum til þess að takast á við hinn ógnvænlega hraða rýrnunar líffræðilegs fjölbreytileika, aukinna áhrifa loftslagsbreytinga og ofnotkunar á náttúruauðlindum. Í nýjustu skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) um ‘Ástand umhverfisins’ sem gefin var út í dag er greint frá því að Evrópa stendur frammi fyrir áskorunum í umhverfismálum sem eru fordæmalausar að umfangi og nauðsyn. Í skýrslunni segir, samt sem áður, að vonir séu bundnar við vaxandi vitund almennings um þörfá því að skipta yfir í sjálfbæra framtíð, tæknilega nýsköpun, vaxandi frumkvæði sveitarfélaga og auknar aðgerðir ESB, sem dæmi grænt samkomulag í Evrópu.
News Loftmengun í Evrópu er enn of mikil — 13 Nov 2018
Þrátt fyrir hægar umbætur heldur loftmengun áfram að vera meiri en hámörk og viðmiðunarreglur Evrópusambandsins og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar kveða á um, samkvæmt uppfærðum gögnum frá Umhverfisstofnun Evrópu (EEA). Heilbrigði manna og umhverfi stafar enn mikil hætta af loftmengun.
News Ljósmyndasamkeppni: Sendu okkur bestu vatnamyndirnar þínar — 16 Apr 2018
Hvaða mynd kemur upp í hugann þegar þú hugsar um vatn? Geturðu fangað hana á ljósmynd? Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) býður þér að senda bestu myndirnar þínar til WaterPIX, sem er ljósmyndasamkeppni um vatn. Peningaverðlaun verða veitt fyrir bestu ljósmyndirnar.
News Myndbandasamkeppni: Deildu því græna sem þú gerir — 01 Dec 2017
Hvernig fórstu í vinnuna eða skólann í dag? Með bíl, hjóli eða almenningssamgöngum? Á hverjum degi tökum við ákvarðanir sem geta haft áhrif á umhverfið. Sumar af daglegum ákvörðunum okkar eru meðvituð viðleitni til að lifa í hreinna og heilbrigðara umhverfi. Myndbandasamkeppnin „GRÆNA LÍFIÐ MITT“, sem Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) og félaganet hennar skipuleggja, býður öllum Evrópubúum að sýna sköpunargleði sína og deila því sem þau gera til að hjálpa umhverfinu. Peningaverðlaun verða veitt fyrir bestu myndböndin.
News D source code Evrópskur loftgæðavísir: Núverandi loftgæðaupplýsingar í seilingarfjarlægð — 16 Nov 2017
Nýr evrópskur loftgæðavísir hefur verið kynntur til sögunnar, þar sem Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) og Framkvæmdastjórn ESB, gera notendum kleift að fylgjast með loftgæðum í rauntíma í borgum og svæðum Evrópu. Með vísinum fylgja ný upplýsingablöð þjóðlanda sem veita uppfærðar loftgæðaupplýsingar fyrir EEA-aðildarlönd.
News Betri loftgæði í evrópskum borgum mun leiða til bættrar heilsu íbúa — 06 Oct 2017
Flestir íbúar evrópskra borga búa við léleg loftgæði. Nýjustu áætlanir frá Umhverfisstofnun Evrópu, sem gefnar voru út í dag, sýna að fínt svifryk heldur áfram að valda ótímabærum dauðsföllum meira en 400.000 Evrópubúa á ári. Vegaflutningar, landbúnaður, orkuver, iðnaður og heimili eru stærstu loftmengunarvaldar í Evrópu.
News Hvaða þýðingu hefur náttúran í þínum huga? Ljósmyndasamkeppnin NATURE@work — 15 Mar 2017
Náttúran á fullt í fangi við að vernda okkur og viðhalda daglegu lífi okkar. Þetta hlutverk hennar er oft vanmetið. En hún spilar lykilhlutverk við að veita okkur hreint loft, drykkjarvatn, klæði, fæðu og hráefni svo við komum okkur þaki yfir höfuðið. Annar ávinningur hennar er minna þekktur, s.s. það hlutverk sem náttúran spilar í baráttunni við loftslagsbreytingar. Til að beina athyglinni að því mikilvæga hlutverki sem náttúran spilar í tilverunni blæs Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) til ljósmyndasamkeppninnar NATURE@work.
Press Release Umhverfi Evrópu 2015: Hagsæld framtíðarinnar byggir á djörfum aðgerðum á sviði stefnumála, þekkingar, fjárfestingar og nýsköpunar — 25 Feb 2015
Evrópustefnur á sviði umhverfis- og loftslagsmála hafa haft í för með sér umtalsverðan ávinning og bætt umhverfi og lífskjör á sama tíma og þeir hafa stuðlað að nýsköpun, atvinnusköpun og hagvexti. Þrátt fyrir þessar framfarir stendur Evrópa enn frammi fyrir ýmis konar viðvarandi og vaxandi umhverfisvandamálum. Lausnir þeirra krefjast grundvallarbreytinga á þeim framleiðslukerfum og neysluháttum sem eru rót umhverfisvandamála.
Press Release Umferðarmengun er enn skaðleg heilsu manna víða í Evrópu — 26 Nov 2012
Samgöngur í Evrópu bera ábyrgð á loftmengunarefnum í skaðlegu magni og fjórðungi losunar gróðurhúsalofttegunda í ESB. Taka má á mörgum þeirra umhverfisvandamála sem hljótast af samgöngum með auknum aðgerðum til að uppfylla ný markmið ESB, samkvæmt nýjustu skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA).
Press Release Octet Stream Evrópski samgöngugeirinn þarf að sýna metnað til að standast markmið sín — 10 Nov 2011
Losun ýmissa mengunarvalda vegna samgangna dróst saman árið 2009. Þessi samdráttur kann þó að vera einungis tímabundin áhrif af efnahagssamdrættinum, samkvæmt nýrri ársskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) um losun frá samgöngutækjum. Mælikvarði um áhrif samgangna og umhverfismála (e. Transport and Environment Reporting mechanism, TERM) tekur áhrif samgangna á umhverfið til skoðunar. Í fyrsta lagi tekur skýrslan til skoðunar ítarleg magnbundin markmið, en þau voru sett fram af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í vegvísi um samgöngur 2011.
Press Release Samevrópskt mat spyr: 'Hvað vitum við um vatn og grænt hagkerfi?' — 13 Sep 2011
Ráðherrar munu funda í dag í Astana, Kasakstan, til að ræða málefni vatns og græns hagkerfis á sjöundu ‚Umhverfi fyrir Evrópu‘ ráðherra ráðstefnunni sem fer fram dagana 21. til 23. september 2011. Til stuðnings ráðstefnunni mun Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) birta nýja ‚Mat á Mötum‘ skýrslu sem kemur með tillögur að hvernig hægt er að samstilla betur umhverfisupplýsingar og stefnumótun.
Press Release Octet Stream Fiðrildi eða fyrirtæki – Evrópa getur rúmað hvoru tveggja! — 18 Nov 2010
Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) gaf í dag út fjórðu skýrslu sína um stöðu og horfur umhverfismála - SOER2010 - heildarmat á hvernig og hvers vegna umhverfi Evrópu er að breytast og til hvaða ráða hefur verið gripið vegna þess. Niðurstaða SOER 2010 er að samþætt alhliða nálgun til að breyta atvinnulífi Evrópu í “grænt” atvinnulíf með skilvirkri auðlindanýtingu geti ekki aðeins leitt til heilbrigðara umhverfis, heldur einnig ýtt undir velmegun og samstöðu innan samfélagsins.
Press Release Octet Stream Eru samgöngur Evrópu að verða umhverfisvænni? Að hluta til. — 19 Apr 2010
Tækniframfarir hafa leitt til framleiðslu á minna mengandi farartækjum en áður var. Það sem dregur úr ávinningnum við þessa þróun er að fleiri og fleiri farþegar ferðast um lengri veg og samfara því hafa vöurflutningar vaxið að magni sem og flutningavegalengdir aukist. Ný skýrsla Umhverfisstofnunar Evrópu, sem byggir á greiningu á langtímaþróun, kallar eftir skýrari framtíðarsýn á samgöngukerfi Evrópu fyrir árið 2050, og samræmdri stefnu innan Evrópu til að gera hana að veruleika.
Press Release Líffræðilegur fjölbreytileiki, loftlagsbreytingar og þú — 18 Mar 2010
Umhverfisteikn 2010: Fréttir af fólki og umhverfi þeirra
Press Release Troff document Nauðsyn þess að beina samgöngustefnu í rétta átt — 27 Mar 2009
Samgöngur eiga hlutfallslega stóran þátt í útblæstri gróðurhúsalofttegunda, slæmum loftgæðum og hljóðmengun í Evrópu, og enn eru óskilvirkustu aðferðirnar notaðar til að flytja fólk og vörur.
Press Release Þurrkar og ofnotkun vatns í Evrópu — 04 Mar 2009
Golfvellir, bækur, olívuolía, bólusetningar og allar vörur og þjónusta sem við reiðum okkur á sem og margt af því sem við tökum okkur fyrir hendur á hverjum degi byggir á mikilvægri auðlind: Vatni. Samkvæmt nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu er vatnsnotkun á mörgum svæðum Evrópu ekki sjálfbær. Í skýrslunni eru lagðar til nýjar aðferðir til að stýra vatnsnýtingu.
News Leynilegir erindrekar óskast til að verja umhverfið í teiknimyndasyrpu — 30 Apr 2008
Núna geta börn lært leiðir til að vernda umhverfið á meðan þau eltast við umhverfis-þorpara á nýju ‘Umhverfis Erindreka’ (‘Eco Agents’) vefsetri Umhverfisstofnunar Evrópu, sem er aðgengilegt á 24 tungumálum.
Press Release ESB hefur ekki tekist að draga úr losun frá samgöngutækjum: Þörf er á verulegum úrbótum og skýrum markmiðum — 18 Feb 2008
Flutningsgeirinn í ESB þarf að að leggja sitt að mörkum og beita hörðum aðgerðum til þess svo Evrópa geti náð markmiðum sínum varðandi losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem gefin var út af Umhverfisstofnun Evrópu.
Press Release Ráðherrar verða að taka saman höndum til að tryggja farsæla lausn á umhverfismálum Evrópu — 28 Sep 2007
Stefnumörkun í umhverfismálum í Evrópu er mjög víða ábótavant vegna gloppóttra upplýsinga og handahófskenndra aðgerða. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) sem kom út í dag.
Press Release Losun gróðurhúsalofttegunda í Evrópusambandslöndum minnkar á árinu 2005 — 10 Aug 2007
Losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) sem leiða til loftslagsbreytinga minnkaði árin 2004 og 2005 samkvæmt árlegri skýrslu Evrópusambandsins um GHL-magn sem unnin var af Umhverfisstofnun Evrópu (UE) í Kaupmannahöfn.
Press Release Samgöngur og flutningar – aftur neðst á Kyoto listanum — 22 Feb 2007
Losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum og flutningum heldur áfram að vera helsti þrándur í götu þess að takast megi að ná loftlagsmarkmiðum Kyoto bókunarinnar (sem þó ætti að vera hægt), samkvæmt nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) sem kemur út í Kaupmannahöfn í dag.
Press Release application/java-serialized-object Borgir í Evrópu þenjast út – umhverfið er í hættu en íbúarnir ugga ekki að sér — 22 Nov 2006
Stefna ESB verður að tryggja að vinna við borgarskipulag skili árangri
Press Release Nýtt kerfi á netinu til að fylgjast með mengun Notendur geta kannað ósonþéttni hvar sem er í Evrópu — 18 Jul 2006
Óson við jörðu er eitt af verstu umhverfisvandamálum Evrópu. Upplýsingar frá meira en 500 eftirlitsstöðvum fyrir loftgæði berast til EEA í Kaupmannahöfn á klukkustundarfresti og eru birtar á rauntíma (næstum því) á hinum nýja vef.
Press Release Hætta á óbætanlegum skemmdum á strandsvæðum Evrópu — 03 Jul 2006
Hinum einstæðu strandsvæðum Evrópu stendur vaxandi ógn af sínum eigin vinsældum, að því er segir í nýrri skýrslu frá Umhverfisstofnun Evrópu, (EEA) sem kemur út í dag.
Press Release Loftslagsbreytingar eru versta umhverfisógnin — Evrópubúar óttast um sinn hag — 29 Nov 2005
Stjórnmálamenn, fyrirtæki og einstaklingar verða að bregðast strax við yfirvofandi umhverfisógnum eða borga mikið seinna
Press Release Ókeypis tölvuleikur á 26 tungumálum — 25 Aug 2005
Unnendur tölvuleikja hvar sem er í Evrópu geta nú farið í tölvuleik og lært samtímis nýja hluti um umhverfið. EEA, þ.e. Umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn hefur látið útbúa Honoloko leikinn á 26 tungumálum. Leikurinn er aðgengilegur á netinu og er öllum frjáls.
Press Release EEA afhjúpar fyrsta stafræna kortið af breyttri ásýnd Evrópu — 17 Nov 2004
Fyrsta stafræna kortið af hinum fjölmörgu breytingum sem orðið hafa á landslagi Evrópu frá 1990 var afhjúpað í dag. Hér eftir eiga stefnumótendur hægara með að sjá hvaða áhrif ákvarðanir þeirra á sviði landbúnaðar og samgangna, og reyndar einnig á fleiri sviðum, hafa á takmarkaðar auðlindir landanna og á umhverfið almennt.
Press Release Framförum í umhverfismálum Evrópu hætta búin vegna ósjálfbærra efnahagslegra umsvifa — 12 May 2003
Ástand umhverfismála hefur á ýmsan hátt skánað hvarvetna í Evrópu á undanförnum tíu árum. Nú má hins vegar búast við að hagvöxturinn eyði þessum árangri með öllu því stjórnvöld hafa enn ekki stigið þau skref sem nauðsynleg eru til að rjúfa samband efnahagslegra umsvifa og umhverfisspjalla.
Press Release Signals 2002 — 23 May 2002
Press Release Nýjustu umhverfisvísbendingar sýna vel á hvað þarf að leggja áherslu við almenna stefnumörkun í Evrópu — 29 May 2001
Almenn stefnumörkun fyrir umhverfismál verður að tryggja betur en nú er, að eitthvað vinnist í baráttunni gegn umhverfisálagi af völdum síaukinnar framleiðslu og neyslu í Evrópu, því annars nást ekki þau markmið sem sett hafa verið í sambandi við umhverfisvernd og sjálfbæra þróun.

Permalinks

Skjalaaðgerðir
Áskriftir
Nýskráning til þess að fá skýrslur frá okkur (á prentuðu og/eða rafrænu formi) og ársfjórðungslegt e-fréttabréf.
Fylgjast með okkur