nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Gaisa piesārņojuma līmenis aizvien ir pārāk augsts visā Eiropā — tas joprojām ir galvenais vides radītais veselības apdraudējums

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 12.03.2024 Pēdējās izmaiņas 12.03.2024
6 min read
Photo: © Renáta Icsu, My City EEA
Gaisa piesārņojums Eiropā joprojām krietni pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikto līmeni un nopietni apdraud mūsu veselību. Saskaņā ar šodien publicēto jaunāko Eiropas Vides aģentūras (EVA) novērtējumu par gaisa kvalitātes ietekmi uz veselību ES bija iespēja izvairīties no 253 000 nāves gadījumu, ja smalko daļiņu koncentrācija būtu atbildusi PVO ieteikumiem. Saskaņā ar jaunām aplēsēm par ietekmi uz veselību, gaisa piesārņojums izraisa vai saasina noteiktas slimības, piemēram, plaušu vēzi, sirds slimības, astmu un diabētu.

Turpmāki pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai līdz PVO vadlīnijās norādītajam līmenim novērstu šos 253 000 nāves gadījumus, kā arī samazinātu to cilvēku skaitu, kuri dzīvo ar gaisa piesārņojuma izraisītu slimību, piemēram, diabēta un astmas, novājinošo ietekmi uz veselību.

EVA informatīvā ziņojuma “Gaisa piesārņojuma radītais kaitējums cilvēku veselībai Eiropā: slimību slogs 2023. gadā” novērtējumā ir sniegtas jaunākās aplēses 2021. gadam par kaitējumu cilvēku veselībai, ko rada trīs galvenie gaisa piesārņotāji: smalkās cietās daļiņas, slāpekļa dioksīds un ozons.

 

Gaisa piesārņotāju izraisīto nāves gadījumu skaits joprojām ir pārāk augsts

Laikā no 2005. līdz 2021. gadam to nāves gadījumu skaits ES, kas saistīti ar smalkajām cietajām daļiņām (PM2,5), kas ir viens no kaitīgākajiem gaisa piesārņotājiem, samazinājās par 41 %. Tomēr gaisa piesārņojums joprojām ir lielākais vides radītais veselības apdraudējums Eiropas iedzīvotājiem (kam seko citi faktori, piemēram, trokšņa, ķīmisko vielu iedarbība un arvien pieaugošā ar klimatu saistīto karstuma viļņu ietekme uz veselību), kas izraisa hroniskas slimības un ar tām saistītus nāves gadījumus, jo īpaši pilsētās un pilsētu teritorijās.

Saskaņā ar jaunākajām EVA aplēsēm vismaz 253 000 nāves gadījumu ES 2021. gadā bija saistīti ar smalko cieto daļiņu (PM2,5) piesārņojuma iedarbību, kas pārsniedz PVO ieteikto koncentrāciju 5 μg/m3Slāpekļa dioksīda piesārņojums izraisīja 49 000, bet ozona iedarbība — 24 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu ES. Gaisa piesārņojums arī izraisa veselības problēmas un rada ievērojamas izmaksas veselības aprūpes sistēmām. Šīs PVO ieteiktās koncentrācijas ir noteiktas, pamatojoties uz piesārņojuma līmeni, kura pārsniegšana izraisa pierādīto ietekmi uz veselību.

 

EVA šodien publiskotie skaitļi mums atgādina, ka gaisa piesārņojums joprojām ir galvenā vides radītā veselības problēma ES. Labā ziņa ir tā, ka tīra gaisa politika darbojas, un mūsu gaisa kvalitāte uzlabojas. Taču mums vēl ir jādara vairāk un vēl vairāk jāsamazina piesārņojuma līmenis. Tāpēc ES ir nekavējoties jāpieņem un jāīsteno priekšlikums pārskatītai Apkārtējā gaisa kvalitātes direktīvai, kuras mērķis ir ES gaisa kvalitātes standartus ciešāk saskaņot ar PVO ieteikumiem.Virginijus Sinkevičius
ES Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs 


Lai gan pēdējo gadu laikā mēs esam guvuši lielus panākumus gaisa piesārņojuma līmeņa samazināšanā, mūsu jaunākie dati un novērtējums liecina, ka gaisa piesārņojuma ietekme uz mūsu veselību joprojām ir pārāk liela, izraisot nāves gadījumus un slimības. Pozitīvā ziņa ir tā, ka Eiropas, valsts un vietējā līmeņa iestādes veic pasākumus, lai samazinātu emisijas, piemēram, veicinot sabiedriskā transporta vai velotransporta izmantošanu pilsētu centros, kā arī aktualizējot tiesību aktus.Leena Ylä-Mononen
EVA izpilddirektore

 

Galveno gaisa piesārņotāju ietekme uz veselību un slimību slogu

Jaunums šā gada novērtējumā ir kvantitatīvais novērtējums par slogu veselībai, kas saistīts ar konkrētām slimībām, kuru rašanos veicina gaisa piesārņojums. Kopējais slogs veselībai, kas saistīts ar katru no šīm slimībām, ir atkarīgs ne tikai no nāves gadījumiem, kas saistīti ar konkrētu slimību, bet arī no sloga, ko rada ikdienas dzīvošana ar slimības sekām.

Dažu slimību, piemēram, išēmiskās sirds slimības un vēža, gadījumā lielākā daļa veselības apdraudējuma ir saistīta ar nāves gadījumiem, taču citas slimības, piemēram, diabēts un astma, arī ir ievērojams slogs veselībai, kas saistīts ar dzīvošanu ar šo slimību novājinošo ietekmi uz veselību, parasti vairākus gadus vai desmitgades. Tāpēc, aplūkojot gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību, ir svarīgi pievērst uzmanību ne tikai ar to saistītajiem nāves gadījumiem, bet arī ilgtermiņa ietekmei, ko šīs slimības var atstāt uz Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīves kvalitāti, saskaroties ar tādu slimību kā astma ilgtermiņa sekām.

No aplūkotajām ar gaisa piesārņojumu saistītām slimībām smalko cieto daļiņu (PM2,5) iedarbības dēļ lielāko slogu veselībai rada sirds išēmiskā slimība, kam seko insults, cukura diabēts, hroniska obstruktīva plaušu slimība, plaušu vēzis un astma. Slāpekļa dioksīda un trīs izskatīto slimību gadījumā vislielāko slogu veselībai radīja diabēts, kam sekoja insults un astma.

Kopā ar informatīvo ziņojumu EVA publicēja arī valstu faktu lapas, kurās var atrast detalizētu informāciju par slimību slogu valstu līmenī. EVA informatīvā ziņojuma konstatējumi tika prezentēti Ceturtajā Tīra gaisa forumā 2023. gadā Roterdamā.


Gaisa kvalitātes lietotne: pārbaudiet gaisa datus jebkurā vietā ES

Eiropas iedzīvotāji var pārbaudīt reāllaika gaisa kvalitātes datus, izmantojot dažādas platformas, tostarp Gaisa kvalitātes indeksa lietotni. Šīs lietotnes jaunākajā versijā tika ieviestas jaunas funkcijas, ar kurām lietotāji tagad var pārbaudīt gaisa kvalitāti jebkurā vietā ES, kas balstās uz reizi stundā atjauninātu informāciju no vairāk nekā 3500 gaisa kvalitātes monitoringa stacijām Eiropā, kā arī Eiropas mēroga gaisa kvalitātes modelēšanu. Lietotne ir pieejama 24 Eiropas valodās, un tajā ir iekļautas vairākas funkcijas, kas ļauj lietotājiem novērtēt un interpretēt gaisa kvalitāti viņu apdzīvotajā vietā.


Eiropas gaisa kvalitātes indeksa lietotni var lejupielādēt bez maksas šeit:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Piezīme redaktoriem

EVA informatīvais aziņojums “Gaisa piesārņojuma radītais kaitējums cilvēku veselībai Eiropā, slimību slogs 2023. gadā” ir daļa no paketes Gaisa kvalitāte Eiropā 2023. gadā.

EVA kopš 2014. gada aplēš gaisa piesārņojuma izraisīto nāves gadījumu skaitu. EVA izmanto ieteikumus par ietekmi uz veselību, kas izklāstīti PVO 2021. gada gaisa kvalitātes vadlīnijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados dažādu gaisa piesārņotāju ietekmi uz veselību nevajadzētu summēt, lai izvairītos no dubultas uzskaites datu pārklāšanās dēļ. Tas attiecas gan uz mirstību, gan slimībām.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: air quality
Dokumentu darbības