следващ
предишен
елементи

Новини

Нивата на замърсяване на въздуха в цяла Европа все още са твърде високи — това продължава да бъде водещ риск за здравето, свързан с околната среда

Смяна на език
Новини Публикуван 24-11-2023 Последна промяна 12-03-2024
1 min read
Photo: © Renáta Icsu, My City EEA
Нивото на замърсяване на въздуха в Европа остава значително над препоръчаните от Световната здравна организация (СЗО) равнища, което представлява значителна заплаха за нашето здраве. Според последната свързана със здравето оценка на качеството на въздуха на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикувана днес, в ЕС е можело да бъдат избегнати 253,000 смъртни случая, ако концентрацията на фини прахови частици е отговаряла на препоръките на СЗО. Според новите оценки на въздействието върху здравето, излагането на замърсен въздух причинява или влошава някои заболявания, например: рак на белите дробове, сърдечни заболявания, астма и диабет.

Предприемането на по-нататъшни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха до препоръчаните от СЗО равнища, биха предотвратили тези 253,000 смъртни случаи свързани с него, и същевременно биха намалили броя на хората, които живеят с изтощителните последици за здравето от свързаните със замърсяването на въздуха заболявания, например диабет и астма.

В оценката от информационния доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) „Вредите за човешкото здраве от замърсяването на въздуха в Европа: тежест на заболяванията през 2023 г.“, се представя най-новата информация от 2021 г. относно вредите за здравето на човека, причинени от три основни замърсителя на въздуха: фини прахови частици, азотен диоксид и озон.

 

Броят на свързаните със замърсяването на въздуха смъртни случаи остава твърде висок

Между 2005 г. и 2021 г. броят на смъртните случаи в ЕС, дължащи се на фини прахови частици (ПЧ2,5), един от най-вредните замърсители на въздуха, е намалял с 41%. Въпреки това, замърсяването на въздуха продължава да бъде най-големият риск за здравето на европейците, свързан с околната среда(следван от други фактори, например излагане на шум, химикали, както и нарастващото въздействие върху здравето на свързаните с климата горещи вълни), като причинява хронични заболявания и свързани с тях смъртни случаи, особено в градовете и градските райони.

Според последните оценки на ЕАОС през 2021 г. най-малко 253,000 смъртни случая в ЕС се дължат на излагане на замърсяване с фини прахови частици (ПЧ2,5) над препоръчаната от СЗО концентрация от 5 µg/m3. Замърсяването с азотен диоксид е довело до 52,000 смъртни случая, а краткосрочното излагане на озон — до 22,000 смъртни случая в ЕС. Също така замърсяването на въздуха води до влошаване на здравето и увеличава значително разходите за системите за здравеопазване. Препоръчаните от СЗО концентрации се определят въз основа на нивото на замърсяване, за надвишаването на което има ясни доказателства, че води до последици за здравето.

 

Данните, публикувани днес от ЕАОС, ни напомнят, че замърсяването на въздуха все още е най-големият проблем за здравето, свързан с околната среда в ЕС. Добрата новина е, че политиката за чист въздух е ефективна и качеството на въздуха ни се подобрява. Но трябва да се справим още по-добре и да намалим още повече нивата на замърсяване. Ето защо ЕС трябва бързо да приеме и приложи предложението за преработена директива за качеството на атмосферния въздух, която има за цел да се приведат стандартите за качество на въздуха в ЕС в по-тясно съответствие с препоръките на СЗО.Виргиниюс Синкявичюс
Комисар на ЕС по околна среда, океани и рибарство

 


Въпреки че през последните години постигнахме големи успехи в намаляването на нивата на замърсяване на въздуха, най-новите ни данни и оценки показват, че въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето ни продължава да бъде твърде голямо, което води до смъртни случаи и заболявания, които могат да бъдат приписани на замърсяването на въздуха. Положителната новина е, че органите на европейско, национално и местно равнище предприемат действия за намаляване на емисиите чрез мерки като насърчаване на обществения транспорт или колоезденето в градските центрове, както и чрез актуализирано законодателство.Леена Юля-Мононен
Изпълнителен директор на ЕАОС

 

Въздействие на основните замърсители на въздуха върху здравето при заболявания

Ново в тазгодишната оценка е количественото определяне на здравната тежест, свързана със специфични болести, за които допринася замърсяването на въздуха. Общата тежест за здравето, свързана с всяко от тези заболявания, зависи не само от смъртните случаи, свързани с болестта, но и от тежестта за здравето в ежедневния живот поради последиците от болестта.

При някои заболявания, например исхемична болест на сърцето и рак, по-голямата част от тежестта за здравето е свързана с причинените смъртни случаи, но при други, например диабет и астма, също има значителна тежест, свързана с живота с изтощителните последици от тези заболявания, обикновено в продължение на много години или десетилетия. Ето защо, когато разглеждаме последиците за здравето от замърсяването на въздуха, е важно да се съсредоточим не само върху смъртните случаи, които могат да бъдат причинени, но и върху дългосрочните последици, които тези заболявания могат да имат върху качеството на ежедневния живот на европейските граждани.

От разглежданите заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, при излагане на фини прахови частици (PM2.5) най-голяма тежест за здравето се причинява от исхемична болест на сърцето, следвана от инсулт, захарен диабет, хронична обструктивна белодробна болест, рак на белия дроб и астма. По отношение на азотния диоксид и трите разглеждани заболявания, най-високата тежест за здравето се причинява от захарен диабет, следван от инсулт и астма.

Заедно с информационния доклад на ЕАОС се публикуват и информационни листове за държавите, в които може да се намери подробна информация за тежестта на заболяванията на национално равнище. Констатациите от информационния доклад на ЕАОС бяха представени на четвъртия Форум за чист въздух 2023 г. в Ротердам.


Приложение за качеството на въздуха: проверете данните за въздуха навсякъде в ЕС

Европейските граждани могат да проверяват данните за качеството на въздуха в реално време чрез различни платформи, включително чрез приложението „Индекс за качеството на въздуха“. С последната версия на това приложение бяха въведени нови функции, чрез които потребителите вече могат да проверяват качеството на въздуха на всяко място в ЕС въз основа на ежечасно актуализирана информация от повече от 3,500 станции за мониторинг на качеството на въздуха в Европа, както и моделиране на качеството на въздуха в цяла Европа. Приложението се предлага на 24 европейски езика и включва редица функции, които дават възможност на потребителите да оценяват и тълкуват качеството на въздуха в своето населено място.


Приложението за Европейския индекс за качество на въздуха може да се изтегли безплатно от тук:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Бележка към редакторите

Информационният доклад на ЕАОС „Вреда за човешкото здраве от замърсяването на въздуха в Европа, тежест на заболяванията през 2023 г.“ е част от пакета Качество на въздуха в Европа през 2023 г.

От 2014 г. насам ЕАОС извършва оценка на броя на смъртните случаи, дължащи се на излагане на замърсяване на въздуха. ЕАОС използва препоръките относно въздействието върху здравето, изложени в Насоките на СЗО за качеството на въздуха от 2021 г.

Както и през предходните години, въздействието на различните замърсители на въздуха върху здравето не следва да се отчита като сумарна стойност, за да се избегне двойно отчитане поради известно припокриване на данните. Това важи както за смъртността, така и за заболеваемостта.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: air quality
Действия към документ