järgmine
eelmine
punktid

News

Õhusaaste tase on kogu Euroopas ikka liiga kõrge ja see on jätkuvalt suurim keskkonnast tulenev terviserisk

Muutke keelt
News Avaldatud 2024-03-12 Viimati muudetud 2024-03-12
3 min read
Photo: © Renáta Icsu, My City EEA
Õhusaaste Euroopas on ikka tunduvalt kõrgem kui Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud tase ning see ohustab oluliselt meie tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uusima õhukvaliteedi hinnangu kohaselt oleks ELis saanud vältida 253 000 surmajuhtumit, kui tahkete peenosakeste kontsentratsioon vastaks WHO soovitustele. Uute tervisemõju hinnangute kohaselt põhjustab või süvendab kokkupuude õhusaastega teatud haigusi, nt kopsuvähk, südamehaigused, astma ja diabeet.

Lisameetmed õhusaaste vähendamiseks WHO suunistasemeni hoiaksid ära need 253 000 surmajuhtumit ja vähendaksid ka inimeste arvu, kes kannatavad õhusaastega seotud haiguste, näiteks diabeedi ja astma invaliidistava tervisemõju all.

EEA ülevaates „Euroopa õhusaaste kahjulik mõju inimeste tervisele: 2023. aasta haiguskoormus“ antakse hinnang 2021. aasta kolme peamise õhusaasteaine – tahked peenosakesed, lämmastikdioksiid ja osoon – põhjustatud kahju kohta inimeste tervisele.

 

Surmajuhtumite arv on endiselt liiga kõrge

Aastatel 2005–2021 vähenes ühe kõige kahjulikuma õhusaasteaine, tahkete peenosakeste (PM2,5) põhjustatud surmajuhtumite arv ELis 41%. Siiski on õhusaaste jätkuvalt suurim keskkonnaoht eurooplaste tervisele (järgnevad muud tegurid, nt kokkupuude müraga, kemikaalid ja kliimaga seotud kuumalainete suurenev tervisemõju), põhjustades kroonilisi haigusi ja surmajuhtumeid, eriti linnades ja linnapiirkondades.

EEA viimaste hinnangute kohaselt oli ELis 2021. aastal vähemalt 253 000 surmajuhtumi põhjuseks kokkupuude tahketest peenosakestest (PM2,5) tuleneva saastega, mis ületas WHO soovitatud kontsentratsiooni 5 µg/m3. Lämmastikdioksiidi saaste põhjustas ELis 52 000 ja lühiajaline osooniga kokkupuude 22 000 surmajuhtumit. Õhusaaste põhjustab ka terviseprobleeme ja tekitab tervishoiusüsteemidele märkimisväärseid kulusid. WHO soovitatavad kontsentratsioonid kehtestatakse saastetaseme alusel, mille ületamisel on selgeid tõendeid seonduva tervisemõju kohta.

 

EEA täna avaldatud arvud tuletavad meile meelde, et õhusaaste on ELis endiselt keskkonnaga seotud terviseprobleem number üks. Hea uudis on, et puhta õhu poliitika toimib ja meie õhu kvaliteet paraneb. Peame aga rohkem vaeva nägema ja saastetaset veelgi vähendama. Seepärast peab EL kiiresti vastu võtma ja rakendama muudetud välisõhu kvaliteedi direktiivi ettepaneku, mille eesmärk on viia ELi õhukvaliteedi standardid paremini kooskõlla WHO soovitustega.Virginijus Sinkevičius
ELi keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik

 


Kuigi oleme viimastel aastatel teinud suuri edusamme õhusaaste taseme vähendamiseks, näitavad meie viimased andmed ja hinnang, et õhusaaste mõju meie tervisele on endiselt liiga suur, põhjustades surmajuhtumeid ja haigusi, mida võib seostada õhusaastega. Positiivne uudis on, et Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi ametiasutused võtavad heite vähendamiseks meetmeid, näiteks ühistranspordi või jalgrattasõidu edendamine linnakeskustes ja ajakohastatud õigusaktid.Leena Ylä-Mononen
EEA tegevdirektor

 

Peamiste õhusaasteainete tervisemõju haiguste lõikes

Selle aasta hinnangus on uudne õhusaastet põhjustavate konkreetsete haigustega seotud tervisekahju mõõtmine. Iga haigusega seotud üldine tervisekahju ei sõltu mitte ainult haigusega seotud surmajuhtumitest, vaid ka selle tagajärgedega elamisest tulenevast tervisekahjust.

Mõne haiguse, nt südame isheemiatõve ja vähi korral on suurem osa tervisekahjust seotud surmajuhtumitega, kuid teiste haiguste, nt diabeedi ja astma korral on märkimisväärne tervisekahju seotud ka nende haiguste invaliidistava tervisemõjuga elamisega, tavaliselt paljude aastate või aastakümnete jooksul. Seetõttu on õhusaaste tervisemõju arvesse võttes oluline keskenduda mitte ainult surmajuhtumitele, vaid ka pikaajalisele mõjule, mida need haigused võivad avaldada Euroopa kodanike igapäevasele elukvaliteedile, kui nad peavad toime tulema selliste haiguste nagu astma pikaajaliste tagajärgedega.

Õhusaastega seotud haigustest on peenosakestega (PM2,5) kokkupuutest tulenevaks suurimaks tervisekahjuks südame isheemiatõbi, millele järgnevad insult, suhkurtõbi, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kopsuvähk ja astma. Lämmastikdioksiidi ja kolme vaadeldava haiguse korral oli suurima tervisekahjuga diabeet, millele järgnesid insult ja astma.

Koos ülevaatega avaldas EEA ka riikide teabelehed, kus on esitatud üksikasjalik haiguskoormust käsitlev teave riigi tasandil. EEA ülevaate järeldusi tutvustati 2023. aasta neljandal puhta õhu foorumil Rotterdamis.


Õhukvaliteedi rakendus: kontrollige õhuandmeid kõikjal ELis

Euroopa kodanikud saavad kontrollida reaalajas õhukvaliteedi andmeid eri platvormide, sh õhukvaliteedi indeksi rakenduse kaudu. Selle rakenduse viimane versioon sisaldab uusi funktsioone, mille abil kasutajad saavad nüüd kontrollida õhukvaliteeti igas asukohas ELis, tuginedes rohkem kui 3500 Euroopa õhukvaliteedi seirejaamadelt saadud ajakohastatud tunniteabele ja üleeuroopalisele õhukvaliteedi modelleerimisele. Rakendus on 24 Euroopa keeles ja sisaldab mitmesuguseid funktsioone, mis võimaldavad kasutajatel hinnata ja tõlgendada õhukvaliteeti oma piirkonnas.


Euroopa õhukvaliteedi indeksi rakenduse saab tasuta alla laadida siit:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Märkus toimetajatele

EEA ülevaade „Euroopa õhusaaste kahjulik mõju inimeste tervisele: 2023. aasta haiguskoormus“ on osa Euroopa 2023. aasta õhukvaliteedi paketist.

EEA on hinnanud õhusaastega kokkupuutest tingitud surmajuhtumite arvu alates 2014. aastast. EEA kasutab WHO 2021. aasta õhukvaliteedi suunistes esitatud soovitusi tervisemõju kohta.

Nagu varasematel aastatel, ei tohi õhusaasteainete tervisemõju kokku liita andmete osalise kattuvuse tõttu, sest tekiks topeltarvestus. See kehtib nii suremuse kui ka haiguste kohta.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: air quality
Tegevused dokumentidega