kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Visoje Europoje vis dar per aukštas oro taršos lygis ir toliau kelia didžiausią su aplinka susijusį pavojų sveikatai

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2024-03-12 Paskutinį kartą keista 2024-03-12
4 min read
Photo: © Renáta Icsu, My City EEA
Oro tarša Europoje vis dar gerokai viršija Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą lygį ir kelia didelę grėsmę mūsų sveikatai. Šiandien paskelbto naujausio Europos aplinkos agentūros (EAA) oro kokybės sveikatos vertinimo duomenimis, jei smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija atitiktų PSO rekomendacijas, ES būtų buvę galima išvengti 253 000 mirčių. Remiantis naujais oro taršos poveikio sveikatai vertinimais, oro tarša sukelia tam tikras ligas, pavyzdžiui, plaučių vėžį, širdies ligas, astmą ir diabetą, arba apsunkina jų eigą.

Jei būtų imtasi tolesnių priemonių oro taršai sumažinti iki PSO rekomenduojamų lygių, būtų išvengta šių 253 000 mirčių, taip pat sumažėtų žmonių, kenčiančių nuo tokių sekinančių ligų, kaip diabetas ir astma, kurios siejamos su oro tarša.

EAA informaciniame pranešime „Oro taršos žala žmonių sveikatai Europoje – ligų našta 2023 m." pateikiama naujausia informacija su 2021 m. skaičiavimais apie trijų pagrindinių oro teršalų – smulkiųjų kietųjų dalelių, azoto dioksido ir ozono – žalą žmonių sveikatai.

 

Siejamų mirčių skaičius tebėra per didelis

2005–2021 m. ES mirčių, siejamų su smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis(KD2,5) – vienu iš žalingiausių oro teršalų – sumažėjo 41 proc. Vis dėlto oro tarša tebėra didžiausia su aplinka susijusi grėsmė europiečių sveikatai (po jos seka kiti veiksniai, pavyzdžiui, triukšmo, cheminių medžiagų poveikis ir didėjantis su klimato kaita susijusių karščio bangų poveikis sveikatai). Ši tarša sukelia lėtines ligas ir mirtį, ypač miestuose ir miestų vietovėse.

Remiantis naujausiais EAA skaičiavimais, 2021 m. ES ne mažiau kaip 253 000 žmonių mirė dėl smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) taršos, kuri viršijo PSO rekomenduojamą 5 µg/m3 koncentraciją, poveikio. ES dėl azoto dioksido taršos mirė 52 000 žmonių, o dėl trumpalaikio ozono poveikio – 22 000 žmonių. Dėl oro taršos ne tik prastėja sveikata, bet ir didėja sveikatos priežiūros sektoriaus išlaidos. Šios PSO rekomenduojamos koncentracijos nustatytos atsižvelgiant į taršos lygį, kurį viršijus yra aiškių įrodymų apie susijusį poveikį sveikatai.

 

Šiandien EAA paskelbti duomenys primena, kad oro tarša tebėra didžiausia ES su aplinka susijusi sveikatos problema. Gera žinia yra ta, kad švaraus oro politika yra veiksminga, ir mūsų oro kokybė gerėja. Tačiau turime nuveikti dar daugiau ir dar labiau sumažinti taršos lygį. Todėl ES turi skubiai priimti ir įgyvendinti pasiūlymą dėl persvarstytos Aplinkos oro kokybės direktyvos, kuria siekiama labiau suderinti ES oro kokybės standartus su PSO rekomendacijomis.Virginijus Sinkevičius
Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas ES Komisijos narys

 


Nors pastaraisiais metais padarėme didelę pažangą mažindami oro taršos lygį, naujausi mūsų duomenys ir vertinimas rodo, kad oro taršos poveikis mūsų sveikatai tebėra per didelis, todėl žmonės dėl oro taršos suserga ir miršta. Teigiama žinia yra ta, kad Europos, nacionalinio ir vietos lygmens valdžios institucijos imasi veiksmų išmetamųjų teršalų kiekiui sumažinti, taikydamos tokias priemones kaip skatinimas miestų centruose naudotis viešuoju transportu ar dviračiais, ir atnaujindamos teisės aktus.Leena Ylä-Mononen
EAA vykdomoji direktorė

 

Pagrindinių oro teršalų poveikis sveikatai, susijęs su ligomis

Šių metų vertinimo naujovė – kiekybiškai vertinama našta sveikatai, siejama su konkrečiomis ligomis, kurioms įtakos turi oro tarša. Bendra kiekvienos iš šių ligų našta sveikatai vertinama ne tik pagal mirčių, siejamų su ta liga, skaičių, bet ir pagal kasdienio gyvenimo sergant ta liga padarinių naštą sveikatai.

Kai kurių ligų, pvz., išeminės širdies ligos ir vėžio, atveju didžioji dalis naštos sveikatai yra susijusi su siejamomis mirtimis, tačiau kitų ligų, pvz., diabeto ir astmos, atveju didelė našta sveikatai siejama su gyvenimu patiriant sekinantį šių ligų poveikį sveikatai, paprastai trunkantį daugelį metų ar dešimtmečių. Todėl svarstant oro taršos poveikį sveikatai, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į siejamų mirties atvejų skaičių, bet ir į ilgalaikį poveikį, kurį šios ligos gali turėti Europos piliečių kasdienio gyvenimo kokybei, nes jie patiria tokių ligų kaip astma padarinius ilgą laiką.

Iš visų nagrinėjamų su oro tarša siejamų ligų, susijusių su smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) poveikiu, didžiausia našta sveikatai yra išeminė širdies liga, po jos  – insultas, cukrinis diabetas, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, plaučių vėžys ir astma. Azoto dioksido ir trijų nagrinėjamų ligų atveju didžiausia našta sveikatai buvo cukrinis diabetas, po jo – insultas ir astma.

Kartu su informaciniu pranešimu EAA taip pat paskelbė šalių duomenų suvestines, kuriose galima rasti išsamią informaciją apie ligų naštą šalies lygmeniu. EAA informacinio pranešimo išvados buvo pristatytos 4-ajame 2023 m. švaraus oro forume Roterdame.


Oro kokybės programėlė: tikrinkite oro duomenis bet kurioje ES vietoje

Europos piliečiai gali tikruoju laiku tikrinti oro kokybės duomenis naudodamiesi įvairiomis platformomis, įskaitant oro kokybės indekso programėlę. Naujausioje šios programėlės versijoje įdiegtos naujos funkcijos, leidžiančios naudotojams pasižiūrėti oro kokybę bet kurioje ES vietoje, remiantis kas valandą atnaujinama informacija, gaunama iš daugiau kaip 3 500 oro kokybės stebėjimo stočių Europoje, ir visos Europos oro kokybės modeliavimo duomenimis. Programėlė pateikiama 24 Europos kalbomis ir turi daugybę funkcijų, leidžiančių naudotojams įvertinti ir interpretuoti oro kokybę savo vietovėje.


Europos oro kokybės indekso programėlę galima nemokamai atsisiųsti čia:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Pastaba redaktoriams

EAA informacinis pranešimas „Oro taršos žala žmonių sveikatai Europoje – ligų našta 2023“m." yra rinkinio „2023 m. oro kokybė Europoje" dalis.

EAA mirčių, siejamų su oro tarša, skaičių stebi nuo 2014 m. EAA naudojasi rekomendacijomis dėl poveikio sveikatai, išdėstytomis 2021 m. PSO oro kokybės gairėse.

Kaip ir ankstesniais metais, įvairių oro teršalų poveikio nereikėtų sumuoti, kad, sutampant tam tikriems duomenims, būtų išvengta dvigubo skaičiavimo. Tai pasakytina apie mirtingumą ir ligas.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: air quality
Dokumento veiksmai