nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Satiksmes radītais piesārņojums joprojām kaitīgs veselībai daudzviet Eiropā

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 26.11.2012 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Photo: © Seb Piedoux
Transports Eiropā rada bīstami augstu gaisa piesārņotāju līmeni un ceturtdaļu no ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunāko ziņojumu daudzas transporta radītās vides problēmas var risināt, pastiprinot centienus sasniegt jaunos ES mērķus.

Viens no galvenajiem 21. gadsimta uzdevumiem būs mazināt tādas transporta radītās negatīvās sekas kā siltumnīcefekta gāzes, gaisa piesārņojums un troksnis, vienlaicīgi nodrošinot mobilitātes pozitīvos aspektus.

Jacqueline McGlade, EVA izpilddirektore Žaklīna Makgleida

EVA ikgadējā ziņojumā, kas sagatavots ziņošanas mehānisma attiecībā uz transportu un vidi (TERM) ietvaros, ir novērtēta transporta ietekme uz vidi Eiropā. Ir novēroti daži uzlabojumi, lai gan to daļēji var izskaidrot ar samazinātu saimniecisko darbību ekonomikas lejupslīdes apstākļos. Ziņojumā teikts, ka līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos jaunie ES transporta mērķi būtu jāvērš uz turpmāku ietekmes uz vidi samazinājumu.

Kaut arī gaisa piesārņojuma līmenis pēdējo 20 gadu laikā ir samazinājies, tas joprojām rada lielas problēmas vairākos reģionos. “Euro” standartu noteikšana attiecībā uz transportlīdzekļiem nav palīdzējusi samazināt faktisko NO2 emisiju apjomu līdz tiesību aktos noteiktajam līmenim, tomēr tā ir būtiski uzlabojusi vispārējo gaisa kvalitāti.

Sliktu gaisa kvalitāti veicina arī kravu pārvadājumu pieaugums. Kravu pārvadājumi bija viens no galvenajiem augsta NO2 līmeņa iemesliem. Kravu pārvadājumu pieauguma dēļ pēdējos 20 gados skābo lietu izraisošo sēra oksīdu emisiju apjoms kopš 1990. gada ir samazinājies tikai par 14 %, lai gan tika īstenoti nozīmīgi efektivitātes uzlabojumi.

EVA izpilddirektore Žaklīna Makgleida [Jacqueline McGlade] atzīst: “Viens no galvenajiem 21. gadsimta uzdevumiem būs mazināt tādas transporta radītās negatīvās sekas kā siltumnīcefekta gāzes, gaisa piesārņojums un troksnis, vienlaicīgi nodrošinot mobilitātes pozitīvos aspektus. Eiropa var uzņemties vadību, pastiprinot savu darbu elektrisko transportlīdzekļu tehnoloģisko jauninājumu jomā. Šādas pārmaiņas varētu pārveidot dzīvi pilsētās.”

Citas tendences un konstatējumi

  • Cilvēki, kas dzīvo transporta maģistrāļu tuvumā Eiropā, joprojām ir īpaši pakļauti pārmērīgi augstam gaisa piesārņojuma līmenim. Bīstami augsts slāpekļa dioksīda (NO2) līmenis, kas pārsniedz tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, 2010. gadā ticis reģistrēts 44 % no autoceļu malās izvietotajām gaisa kvalitātes monitoringa stacijām. Cieto daļiņu (PM10) līmenis pārsniedza ierobežojumus 33 % no šīm stacijām. Šie piesārņotāji var ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu, plaušas, aknas, liesu un asinis.
  • Eiropā nepieciešams vēl vairāk samazināt transporta energopatēriņu, jo 2011. gadā tas bija tikai par 4,3 % zemāks nekā 2007. gadā, kad tā rādītājs bija visaugstākais. Enerģijas izmantošanu dažos transporta veidos pēdējos gados ir spēcīgi ietekmējušas ekonomikas svārstības. Tās īpaši ietekmē kravu pārvadājumu pieprasījumu. Pēc strauja krituma laikposmā no 2008. līdz 2009. gadam tas 2010. gadā pieauga par 5,4 %.
  • Pasažieru pārvadājumu pieprasījums laikposmā no 2009. līdz 2010. gadam samazinājās gandrīz par 1 %. Šķiet, ka tas neatbilst ilgtermiņa tendencei, jo pasažieru pārvadājumu pieprasījums ES ir pastāvīgi pieaudzis, kopš 20. gadsimta 90. gadu vidū tika ieviesta uzskaite. Ziņojumā teikts, ka, neraugoties uz ekonomikas lejupslīdi un lielajām degvielas cenu svārstībām pēdējos 10 gados, privāto automobiļu izmantošana ir saglabājusies aptuveni tajā pašā līmenī.
  • Dažos gadījumos cenas var mudināt cilvēkus izdarīt izvēli par labu tādam risinājumam, kas nodara kaitējumu videi. Ziņojumā minēts, ka kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus automobiļu cenas reālajā izteiksmē pastāvīgi samazinās, bet ceļošana ar vilcienu un pasažieru pārvadājumi pa ūdensceļiem kļuvuši dārgāki. Tomēr jaunie automobiļi kļūst arvien energoefektīvāki. 2011. gadā pārdoto automobiļu vidējais energoefektivitātes rādītājs bija par 3,3 % lielāks nekā iepriekšējā gadā.
  • Lai sasniegtu ES mērķi, oglekļa dioksīda emisiju apjoms transporta nozarē laikposmā no 2010. gada līdz gadsimta vidum ir jāsamazina par 68 %. Transportlīdzekļu radītais siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms laikposmā no 2009. līdz 2010. gadam samazinājās par 0,4 %, un sākotnējie aprēķini rāda, ka laikposmā no 2010. līdz 2011. gadam samazinājums ir bijis līdzīgs.
  • Transportlīdzekļi arī negatīvi ietekmē trokšņa līmeni, kas var radīt nopietnas veselības problēmas. Ziņojumā konstatēts, ka Eiropas lielākajās pilsētās trīs no pieciem iedzīvotājiem ir pakļauti bīstami augstam ceļu satiksmes trokšņa līmenim. Pat laukos 24 miljoni eiropiešu naktīs ir pakļauti bīstami augstam ceļu satiksmes trokšņa līmenim. Tas var radīt gan fiziskas, gan psiholoģiskas problēmas.

Papildu informācija

 

Permalinks

Geographic coverage