naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

V mnogih delih Evrope obremenitve iz prometa še vedno škodujejo zdravju

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 26.11.2012 Zadnja sprememba 03.06.2016
Photo: © Seb Piedoux
Promet v Evropi je odgovoren za škodljive ravni onesnaževal zraka in četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Mnoge posledične okoljske težave je v skladu z najnovejšim poročilom Evropske agencije za okolje (EEA) mogoče obravnavati s krepitvijo prizadevanj pri uresničevanju novih ciljev EU.

Eden izmed največjih izzivov 21. stoletja bo omejiti negativne vplive prometa – toplogredni plini, onesnaževanje zraka in hrup – ter hkrati zagotavljati pozitivne vidike mobilnosti.

Jacqueline McGlade, izvršna direktorica agencije EEA

Letno poročilo v skladu z mehanizmom poročanja o prometu in okolju (mehanizem TERM) agencije EEA raziskuje okoljski vpliv prometa v Evropi. Dosežen je bil napredek, vendar je to deloma posledica zmanjšanja gospodarske dejavnosti v obdobju recesije. Poročilo navaja, da morajo biti med izboljševanjem gospodarske klime novi cilji EU v prometu osredotočeni na še dodatno zmanjšanje vplivov na okolje.

Čeprav se je onesnaženost zraka v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala, je na mnogih območjih še vedno velika težava. Z „evrostandardi“ za vozila ni bilo mogoče zmanjšati dejanskih emisij NO2 na ravni, določene v zakonodaji, čeprav so precej pripomogli k izboljšanju kakovosti zraka.

Za slabo kakovost zraka je kriv tudi povečan promet. Tovorni promet je bil eden izmed glavnih povzročiteljev visokih ravni NO2. Tudi zaradi povečanja ladijskega prometa v zadnjih dveh desetletjih so se emisije žveplovih oksidov, ki povzročajo kisel dež, zmanjšale le za 14 % od leta 1990, kljub velikih izboljšavam učinkovitosti.

Jacqueline McGlade, izvršna direktorica agencije EEA, pravi: „Eden izmed največjih izzivov 21. stoletja bo omejiti negativne vplive prometa – toplogredni plini, onesnaževanje zraka in hrup – ter hkrati zagotavljati pozitivne vidike mobilnosti. Evropa lahko prevzame pobudo in okrepi svoje delo na področju tehnoloških inovacij pri električni mobilnosti. Taka sprememba lahko preoblikuje življenje v mestih.“

Drugi trendi in ugotovitve

  • Ljudje, ki živijo blizu prometnih cest v Evropi, so še vedno izpostavljeni previsokim ravnem onesnaženosti zraka. V letu 2010 so bile škodljive ravni dušikovega dioksida (NO2), ki presegajo zgornje dopustne mejne vrednosti, presežene na 44 % cestnih postaj za opazovanje kvalitete zraka. Ravni trdnih delcev (PM10) so bile presežene na 33 % teh mest. Ta onesnaževala lahko negativno vplivajo na srce in ožilje, pljuča, ledvice, vranico in kri.
  • Evropa mora še dodatno zmanjšati porabo energije v prometu, saj je bila v letu 2011 le za 4,3 % manjša kot v letu 2007, ko je bila zaznana največja poraba. Na porabo energije pri nekaterih prevoznih sredstvih je močno vplivalo nihanje gospodarstva v zadnjih letih. Na nihanja v gospodarstvu je zlasti občutljivo povpraševanje v tovornem prometu. Po ostrem padcu med letoma 2008 in 2009, se je v letu 2010 povečalo za 5,4 %.
  • Povpraševanje v potniškem prometu se je med letoma 2009 in 2010 zmanjšalo za skoraj 1 %. To se zdi v nasprotju z dolgoročnim trendom, saj so se potrebe po potniškem prometu v EU nenehno povečevale vse od začetka opazovanja v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja. Poročilo navaja, da je uporaba osebnih vozil ostala skoraj nespremenjena, čeprav je prišlo do gospodarske upočasnitve in močnega nihanja cen bencina v zadnjem desetletju.
  • V nekaterih primerih lahko ljudje zaradi cen sprejmejo odločitve, ki škodijo okolju. Poročilo navaja, da je nakup avtomobila od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, realno gledano, vse cenejši, medtem ko sta železniški in vodni potniški promet dražja. Vendar pa so novi avtomobili vse učinkovitejši. Povprečen avtomobil, prodan v letu 2011, je bil za 3,3 % učinkovitejši kot povprečen avtomobil, prodan leto prej.
  • Prometni sektor mora za izpolnitev ciljev EU v obdobju med letoma 2009 in 2050 doseči skupno 68-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Emisije toplogrednih plinov v prometu so se med letoma 2009 in 2010 zmanjšale za 0,4 %, zgodnje ocene za leti 2010 in 2011 pa kažejo podobno zmanjšanje.
  • Hrup je še en negativen vpliv prometa, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave. Poročilo ugotavlja, da so v največjih evropskih mestih trije od petih prebivalcev izpostavljeni škodljivim ravnem hrupa prometa. Tudi na podeželju je 24 milijonov Evropejcev ponoči izpostavljenih škodljivemu hrupu prometa. To lahko povzroči fizične in psihične težave.

Več informacij

 

Permalinks

Geographic coverage