Promet

Naš način proizvodnje in potrošnje hrane in energije ter način prevoza potnikov in blaga imata velik vpliv na naše okolje, podnebje in zdravje. Evropska agencija za okolje s svojim novim fotografskim natečajem z naslovom „Trajnostno vaš“ vabi vse Evropejce, naj pošljejo svoje fotografije, ki upodabljajo izzive in možnosti, kako narediti naš način prehranjevanja, porabe energije in mobilnosti bolj trajnosten.

Brskanje kataloga