naslednji
prejšnji
zadetki

Promet

Približno 18 milijonov ljudi v Evropski uniji (EU) se spopada z dolgotrajnimi nevšečnostmi zaradi hrupa, ki ga povzroča promet. Cilj ukrepov Evropske komisije za ničelno onesnaževanje je do leta 2030 za 30 % zmanjšati delež ljudi, ki se trajno spopadajo s težavami zaradi hrupa v prometu, v primerjavi z ravnmi iz leta 2017. Po navedbah iz danes objavljene ocene Evropske agencije za okolje (EEA) tega cilja verjetno ne bo mogoče doseči brez nadaljnjih regulativnih ali zakonodajnih sprememb, predvsem zaradi težav pri zniževanju velikega števila ljudi, ki so izpostavljeni hrupu cestnega prometa.

Brskanje kataloga