seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Liikenteen saasteet edelleen terveydelle haitallista monissa osissa Eurooppaa

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 26.11.2012 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Photo: © Seb Piedoux
Liikenne aiheuttaa haitallisia ilmansaastepitoisuuksia Euroopassa ja neljänneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Moniin tästä seuraaviin ympäristöongelmiin voidaan puuttua vauhdittamalla toimia EU:n uusien tavoitteiden saavuttamiseksi, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) viimeisimmässä raportissa.

Yksi 2000-luvun suurista haasteita on liikenteen kielteisten vaikutusten – kasvihuonekaasujen, ilmansaasteiden ja melun – vähentäminen ja samalla liikkuvuuden myönteisten puolien turvaaminen.

Jacqueline McGlade, Euroopan ympäristökeskuksen johtaja

EYK:n liikenteen ja ympäristön raportointimekanismin (TERM) vuosikertomuksessa tarkastellaan liikenteen ympäristövaikutuksia kaikkialla Euroopassa. Tilanne on parantunut jonkin verran, mutta tämä johtuu osittain taantuma-ajan vähentyneestä taloudellisesta toiminnasta. Raportissa todetaan, että taloustilanteen parantuessa EU:n uusissa liikenteelle annetuissa tavoitteissa toimia on kohdennettava ympäristövaikutusten pienentämiseksi entisestään.

Vaikka ilmansaasteet ovat vähentyneet kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, ne ovat monilla alueilla edelleen merkittävä ongelma. Ajoneuvojen Euro-normien avulla ei ole onnistuttu vähentämään todellisia typpidioksidipäästöjä (NO2 ) lainsäädännön mukaiselle tasolle, vaikka ne ovat saaneet aikaan merkittäviä parannuksia ilmanlaatuun yleisesti.

Myös tavarakuljetusten kasvu heikentää ilmanlaatua. Rahtiliikenne on yksi merkittävimmistä typpidioksidipäästöjen korkean tason aiheuttajista. Kahden viime vuosikymmenen aikana kasvaneet rahtikuljetukset ovat myös merkinneet sitä, että happosateita aiheuttavien rikkioksidien päästöt ovat vähentyneet vain 14 prosenttia vuodesta 1990 huolimatta merkittävistä tehokkuuden parannuksista.

”Yksi 2000-luvun suurista haasteita on liikenteen kielteisten vaikutusten – kasvihuonekaasujen, ilmansaasteiden ja melun – vähentäminen ja samalla liikkuvuuden myönteisten puolien turvaaminen”, toteaa Euroopan ympäristökeskuksen johtaja Jacqueline McGlade. ”Eurooppa voi näyttää suuntaa tehostamalla toimiaan sähköön perustuvan liikenteen teknisissä innovaatioissa. Tällainen muutos voisi vaikuttaa elämään kaupunkikeskustoissa.”

Muut suuntaukset ja havainnot

  • Kaikkialla Euroopassa vilkkaasti liikennöityjen teiden lähellä asuvat ihmiset altistuvat edelleen liiallisille ilmansaastepitoisuuksille. Lainsäädännön mukaisia raja-arvot ylittäviä haitallisia typpidioksiditasoja todettiin vuonna 2010 44 prosentissa liikenteen seuranta-asemista. Hiukkaspäästöt (PM10) ylittivät raja-arvot 33 prosentissa seuranta-asemista. Nämä saasteet voivat vaikuttaa sydämeen ja verisuoniin, keuhkoihin, maksaan, pernaan ja vereen.
  • Liikenteen energiankulutusta on vähennettävä Euroopassa edelleen, koska se vähentyi vuoden 2007 huippulukemasta vain 4,3 prosenttia vuoteen 2011 mennessä. Viime vuosien suhdannevaihtelu on vaikuttanut suuresti joidenkin kuljetustapojen energiankäyttöön. Suhdannevaihtelu vaikuttaa erityisesti rahtikuljetusten kysyntään. Rahtikuljetukset vähenivät merkittävästi vuosina 2008 ja 2009, mutta kasvoivat 5,4 prosenttia vuonna 2010.
  • Henkilöliikenteen kysyntä laski lähes prosentin vuosina 2009–2010. Tämä vaikuttaa poikkeukselta pitkän ajanjakson suuntauksessa, sillä henkilöliikenteen kysyntä on kasvanut jatkuvasti kaikkialla EU:ssa siitä asti, kun tilastoja alettiin pitää 1990-luvun puolivälissä. Yksityisautoilun taso on pysynyt raportin mukaan melko vakaana huolimatta taloudellisesta taantumasta ja polttoaineiden hintojen suurista vaihteluista viime vuosikymmenen aikana.
  • Joissain tapauksissa hinnat voivat saada ihmiset tekemään ympäristön kannalta huonoja valintoja. Raportissa todetaan, että auton hankinta on reaalisesti halventunut jatkuvasti 1990-luvun puolivälistä lähtien, kun taas junaliikenne ja vesiliikenne ovat kallistuneet. Uudet autot ovat kuitenkin entistä tehokkaampia. Vuonna 2011 myydyt autot olivat keskimäärin 3,3 prosenttia tehokkaampia kuin edellisenä vuonna myydyt.
  • Liikenteen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 68 prosenttia vuodesta 2010 vuosisadan puoleen väliin mennessä, jotta EU:n tavoitteet saavutetaan. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskivat 0,4 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja varhaisten arvioiden mukaan ne laskivat saman verran myös vuodesta 2010 vuoteen 2011.
  • Melu on toinen liikenteen aiheuttama tekijä, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Raportin mukaan Euroopan suurimmissa kaupungeissa kolme viidestä asukkaasta altistuu haitalliselle liikenteen melulle. Myös maaseudulla 24 miljoonaa eurooppalaista altistuu öisin haitalliselle liikennemelulle. Tämä voi aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä ongelmia.

Lisätietoja

 

Permalinks

Geographic coverage