järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Liiklussaaste ohustab tervist endiselt mitmel pool Euroopas

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2012-11-26 Viimati muudetud 2016-06-03
Transpordist tuleb ohtlikult suur hulk õhusaasteaineid ja neljandik kasvuhoonegaaside heitest Euroopas. Euroopa Keskkonnameti viimase aruande kohaselt on paljusid transpordist tingitud keskkonnaprobleeme võimalik lahendada seeläbi, et suurendatakse jõupingutusi ELi uute eesmärkide saavutamiseks.

21. sajandi üks suurimaid väljakutse on transpordi kahjuliku mõju – kasvuhoonegaasid, õhusaaste ja müra – vähendamine, tagades samal ajal liikuvuse head küljed.

Jacqueline McGlade, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor

Euroopa Keskkonnaameti poolt transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) raames välja antavas aastaaruandes hinnatakse transpordi mõju keskkonnale kõikjal Euroopas. Olukord on mõnevõrra paranenud, kuigi see võib osaliselt tuleneda majandusliku surutise ajal vähenenud majandustegevusest. Aruandes on öeldud, et majandusolukorra paranedes peavad ELi uued transpordivaldkonna eesmärgid keskenduma keskkonnamõju vähendamisele.

Kuigi õhusaaste on viimase kahekümne aasta jooksul vähenenud, on see endiselt suureks probleemiks paljudes piirkondades. Sõidukitele kehtestatud euronormid ei ole aidanud vähendada lämmastikdioksiidi heidet õigusaktis sätestatud tasemele, samas on õhu kvaliteet üldiselt oluliselt paremaks muutunud.

Kaubaveo sagenemine halvendab samuti õhukvaliteeti. Kaubavedu oligi üheks peamiseks lämmastikdioksiidi kõrge taseme põhjuseks. Vedude sagenemine viimase kahekümne aasta jooksul tähendab ka seda, et happevihmasid põhjustavate väävlioksiidide heide on alates 1990. aastast vähenenud kõigest 14 %, vaatamata vedude tõhususe suurendamisele.

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor Jacqueline McGlade lausus: „21. sajandi üks suurimaid väljakutse on transpordi kahjuliku mõju – kasvuhoonegaasid, õhusaaste ja müra – vähendamine, tagades samal ajal liikuvuse head küljed. Euroopa võib võtta ohjad enda kätte seeläbi, et tõhustab tööd elektripõhise liikuvuse tehnoloogiauuenduste valdkonnas. Selline muudatus võib muuta elutingimusi kesklinnades.”

Muud suundumused ja tähelepanekud

  • Tiheda liiklusega maanteede ääres elavaid inimesi üle kogu Euroopa mõjutab endiselt ülemäärane õhusaaste. Ohtlikus koguses lämmastikdioksiidi (NO2), mis ületas õigusaktidega ette nähtud piirväärtuse, registreeriti 2010. aastal 44 % teeäärses õhuseirejaamas. Tahkete osakeste tase (PM10) ületas lubatud piirväärtuse 33 % jaamadest. Kõnealused saasteained võivad mõjutada südame-veresoonkonda, kopse, maksa, põrna ja verd.
  • Euroopas tuleb vähendada veelgi transpordile kuluvat energiat, kuna see oli 2007. aasta tippnõudlusega võrreldes 2011. aastaks vähenenud kõigest 4,3 %. Mõne transpordiliigi energiatarbimist mõjutavad tugevalt viimaste aastate majanduskõikumised. Nõudlus kaubavedude järele on majanduses toimuvate kõikumiste suhtes eriti tundlik. Pärast järsku langust aastatel 2008–2009 kasvas nõudlus 2010. aastal 5,4 %.
  • Reisijateveo nõudlus vähenes aastatel 2009–2010 peaaegu 1 % võrra. See näib olevat vastuolus pikaajalise suundumisega, kuna reisijateveo nõudlus on ELis kasvanud stabiilselt alates 1990. aastate keskpaigast, mil alustati vastavate andmete kogumist. Sõiduautode kasutamine on püsinud aruande andmetel enam-vähem stabiilsena, vaatamata majanduslangusele ja kütusehindade ulatuslikule kõikumisele viimase kümne aasta jooksul.
  • Mõnel juhul võivad hinnad mõjutada inimeste valikut ja seda keskkonnale kahjulikumas suunas. Aruandes on öeldud, et auto ostmine on muutunud – kui võrrelda püsivhindu – 1990. aastate keskpaigast järjest odavamaks, samal ajal kui rongireisid ja reisijatevedu sisevetel on läinud üha kallimaks. Siiski muutuvad uued autod järjest tõhusamaks. 2011. aastal müüdud auto oli keskmiselt 3,3 % keskkonnasäästlikum kui aasta varem müüdud auto.
  • ELi eesmärkide saavutamiseks tuleb transpordisektoris vähendada 2010. aastast kuni sajandi keskpaigani süsinikdioksiidi heidet 68 % võrra. Transpordist tulenev kasvuhoonegaaside heide vähenes 2009.–2010. aastal 0,4 % võrra ning eelhinnangud näitavad sarnast vähenemist ajavahemikul 2010–2011.
  • Teine oluline transpordiga seotud mõju, mis võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, on müra. Aruandes on öeldud, et Euroopa suurimates linnades puutub kolm elanikku viiest kokku liiklusmüra kahjuliku tasemega. Isegi maapiirkondades mõjutab 24 miljonit eurooplast kahjulik öine liiklusmüra. See võib põhjustada nii füüsilisi kui ka psühholoogilisi probleeme.

Lisateave

Permalinks

Geographic coverage