volgende
vorige
items

Transport

Ongeveer 18 miljoen mensen ondervinden langdurige hinder van verkeerslawaai in de Europese Unie (EU). Het actieplan “Verontreiniging naar nul” van de Europese Commissie moet ervoor zorgen dat het aantal mensen dat chronisch last heeft van verkeerslawaai in 2030 30 % lager zal zijn dan in 2017. Volgens de vandaag gepubliceerde analyse van het Europees Milieuagentschap (EEA) is het onwaarschijnlijk dat deze doelstelling wordt bereikt zonder verdere wijzigingen in de wet- en regelgeving, met name vanwege moeilijkheden om het grote aantal mensen dat is blootgesteld aan lawaai van wegverkeer terug te dringen.

Bladeren door catalogus

Documentacties