επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Συχνές ερωτήσεις

Αλλαγή γλώσσας
HelpCenter FAQ Octet Stream Πώς υποβάλλω αίτηση για να εργαστώ στον ΕΟΠ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ application/vnd.symbian.install Προσφέρει ο ΕΟΠ θέσεις πρακτικής άσκησης; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ object code Εμπίπτει η περιβαλλοντική νομοθεσία στο πεδίο της αποστολής του ΕΟΠ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία σε επίπεδο ΕΕ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πού μπορώ να συμβουλευτώ τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ CMU raster image Πόσο καθαρός είναι ο αέρας που εισπνέω; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Τι σημαίνουν οι τιμές του δείκτη ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποιοι ρύποι προκαλούν κυρίως την ατμοσφαιρική ρύπανση; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση την υγεία μου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Τι είναι τα αιωρούμενα σωματίδια και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πού μπορώ να συμβουλευτώ δεδομένα για τα αέρια του θερμοκηπίου ανά πηγή και ανά χώρα; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Γιατί δεν είναι διαθέσιμα τα περσινά δεδομένα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ την κλιματική αλλαγή; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Τι είναι τα φθοριούχα αέρια και γιατί είναι επιβλαβή; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πού μπορώ να βρω τα επίπεδα των εκπομπών CO2 των νέων επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών στην Ευρώπη; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Τι μερίδιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναλογεί σε κάθε μέσο μεταφοράς; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Γιατί χρειαζόμαστε βιώσιμα συστήματα μεταφορών; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς παρακολουθεί ο ΕΟΠ τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πώς μπορούν τα καθαρότερα οχήματα, η φορολογία και τα εναλλακτικά καύσιμα να υποστηρίξουν τις βιώσιμες μεταφορές; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν καλή εναλλακτική επιλογή έναντι των οχημάτων συμβατικής καύσης; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποιος είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή οι αναμενόμενες μεταβολές στο κλίμα; — 30/06/2021
Εικόνα PNG image 1234.png — 30/06/2021
HelpCenter FAQ PostScript document Πώς προσαρμόζονται οι άνθρωποι και οι πόλεις στην κλιματική αλλαγή; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ίδιες για όλους μας; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποια είναι η ποιότητα του νερού στην περιοχή μου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς μπορώ να συμβάλω στην εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ model/iges Ποιες είναι οι κύριες πηγές της ρύπανσης των υδάτων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ object code Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον μας; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της χημικής ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πού μπορώ να συμβουλευτώ δεδομένα σχετικά με την έκλυση στο περιβάλλον και τη μεταφορά βιομηχανικών ρύπων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποιος είναι ο ρόλος της βιομηχανίας στη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και των υδάτων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποια είναι η συμβολή των εθνικών βιομηχανιών στην κατανάλωση, στις εκπομπές ρύπων και στην παραγωγή αποβλήτων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πόσο αποτελεσματική είναι η επεξεργασία αστικών λυμάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πού μπορώ να συμβουλευτώ επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τα απόβλητα; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Ποιες ενέργειες απαιτούνται για να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία περισσότερο κυκλική; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποιες είναι οι επιδόσεις της χώρας μου στη διαχείριση και πρόληψη των αποβλήτων, στην αποδοτικότητα των πόρων και στην κυκλική οικονομία; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς μπορεί η στρατηγική της Ευρώπης «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Με ποιον τρόπο η κλιματική αλλαγή απειλεί το μέλλον των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ PostScript document Τι είναι η βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποια είναι η κατάσταση της βιοποικιλότητας στη χώρα μου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς συμβάλλει η ΕΕ στην προστασία των φυσικών περιοχών και της βιοποικιλότητας; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πού μπορώ να συμβουλευτώ τα τελευταία στοιχεία για τα δάση της Ευρώπης; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Τι προσφέρει η υπηρεσία Copernicus για την παρακολούθηση της ξηράς; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Τι σημαίνει στεγανοποίηση του εδάφους και γιατί είναι σημαντική η παρακολούθησή της; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Τι είναι η κάλυψη γης του CORINE; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς επηρεάζει την υγεία μου η ηχορύπανση στο περιβάλλον; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Τι είναι οι ουσίες PFAS και γιατί είναι επικίνδυνες για την υγεία μου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς μας βοηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Ποιο μήνυμα μεταδίδουν οι ετήσιες εκθέσεις για τις Τάσεις και Προβλέψεις; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς έχουν επηρεάσει το περιβάλλον τα προληπτικά μέτρα για τον κορωνοϊό; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Μπορεί ο ΕΟΠ να υποστηρίξει την εταιρεία μου, την έρευνά μου ή το έργο μου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων του ΕΟΠ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Μπορώ να χρησιμοποιήσω περιεχόμενο του ΕΟΠ στη δουλειά μου ή στα προϊόντα του οργανισμού μου; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες του ΕΟΠ. Με ποιον μπορώ να έρθω σε επαφή; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ PostScript document Πού μπορώ να βρω και να μεταφορτώσω δημοσιεύσεις του ΕΟΠ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ application/vnd.symbian.install Είμαι εγγεγραμμένος μέλος μέσων ενημέρωσης. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με έναν εκπρόσωπο Τύπου του ΕΟΠ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Octet Stream Μπορώ να επισκεφτώ τα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠ; — 30/06/2021
HelpCenter FAQ Πώς πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον ΕΟΠ; — 08/03/2022