επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Μπορώ να χρησιμοποιήσω περιεχόμενο του ΕΟΠ στη δουλειά μου ή στα προϊόντα του οργανισμού μου;

HelpCenter FAQ

Η χρήση και η αναπαραγωγή των εκθέσεων, των γραφικών παραστάσεων και των δεδομένων του ΕΟΠ τόσο για μη εμπορικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό τον εξής όρο: 

Η πηγή (ΕΟΠ) πρέπει να αναφέρεται ρητά. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του περιεχομένου χωρίς τη ρητή άδεια του ΕΟΠ. Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση αποσπασμάτων των εκθέσεων, υπό τον όρο ότι καθίσταται σαφές ποιο ακριβώς είναι το υλικό του ΕΟΠ. 

Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου στον ιστότοπό μας και δώστε προσοχή στις πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή να αναπαράγετε. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της υπηρεσίας πληροφοριών μας.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων