επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι είναι τα αιωρούμενα σωματίδια και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία;

HelpCenter FAQ

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούνται από μείγμα στερεών και υγρών σωματιδίων. Τα αιωρούμενα σωματίδια ορισμένες φορές εκπέμπονται απευθείας και άλλες φορές σχηματίζονται όταν οι ρύποι που εκπέμπονται από διάφορες πηγές αντιδρούν στην ατμόσφαιρα. Τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν διάφορα μεγέθη. Όσα από αυτά έχουν μέγεθος μικρότερο των 10 εκατομμυριοστών του μέτρου μπορούν να διεισδύσουν στα πνευμόνια μας και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία. 

  • PM10 είναι τα αιωρούμενα σωματίδια που έχουν διάμετρο μικρότερη των 10 εκατομμυριοστών του μέτρου.
  • PM2,5 (ή λεπτά σωματίδια) είναι αιωρούμενα σωματίδια μικρότερης διαμέτρου των 2,5 μικρομέτρων.. 

Τόσο η ΕΕ όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθορίζουν τα πρότυπά τους με δείκτη τη συνολική μάζα των PM10 and PM2,5 . 

Στα αιωρούμενα σωματίδια αποδίδονται ασθένειες και θάνατοι από καρδιαγγειακές ή πνευμονικές παθήσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συλλέξει αρκετά επιστημονικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η επιβλαβέστερη έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια είναι η μακροχρόνια έκθεση στα λεπτά σωματίδια (PM2,5). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τελευταία μας έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, το τμήμα μας για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον ευρωπαϊκό άτλαντα περιβάλλοντος και υγείας.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ενέργειες Εγγράφων