επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι είναι η κάλυψη γης του CORINE;

HelpCenter FAQ

Το πρόγραμμα συντονισμού των πληροφοριών για το περιβάλλον (CΟRINE) έχει ως σκοπό την απογραφή της κάλυψης της ευρωπαϊκής γης σε 44 διαφορετικές κατηγορίες. Το Corine παρουσιάζει επίσης τις αλλαγές που επήλθαν στις κατηγορίες αυτές, διατρέχοντας τέσσερις διαφορετικές περιόδους και ξεκινώντας από το 1990. Τόσο η κάλυψη της γης όσο και οι αλλαγές στην κάλυψη της γης εμφανίζονται σε χάρτη υψηλής ανάλυσης. Η βάση δεδομένων Corine παράγεται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να μεταφορτώσετε δωρεάν δεδομένα για την περίοδο 1990-2018 και μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν στον ιστότοπο του Copernicus ή στον κόμβο δεδομένων του ΕΟΠ.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Χρήση της γης
Ενέργειες Εγγράφων