επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή οι αναμενόμενες μεταβολές στο κλίμα;

HelpCenter FAQ

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές της Ευρώπης αλλά ο αντίκτυπος των επικίνδυνων κλιματικών φαινομένων, όπως π.χ. οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, στα οικοσυστήματα, στην ανθρώπινη υγεία και στην κοινωνία είναι διαφορετικός σε κάθε περιοχή. Ο ΕΟΠ παρουσιάζει συνοπτικά τους διαφορετικούς κινδύνους στα εξής έγγραφα:

 

Συμβουλευτείτε τη διαδραστική διαδικτυακή έκθεσή μας σχετικά με τους μεταβαλλόμενους κλιματικούς κινδύνους της Ευρώπης (Europe's changing climate hazards), — μια διαδραστική έκθεση του ΕΟΠ βάσει δεικτών, και τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες μας σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων