επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή οι αναμενόμενες μεταβολές στο κλίμα;

HelpCenter FAQ

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές της Ευρώπης αλλά ο αντίκτυπος των επικίνδυνων κλιματικών φαινομένων, όπως π.χ. οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, στα οικοσυστήματα, στην ανθρώπινη υγεία και στην κοινωνία είναι διαφορετικός σε κάθε περιοχή. Ο ΕΟΠ παρουσιάζει συνοπτικά τους διαφορετικούς κινδύνους στα εξής έγγραφα:

 

Συμβουλευτείτε την έκθεσή μας με τίτλο Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, τους δείκτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τους χάρτες πρόβλεψης της κλιματικής αλλαγής.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων