επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς υποβάλλω αίτηση για να εργαστώ στον ΕΟΠ;

HelpCenter FAQ

Όλες οι κενές θέσεις εργασίας του ΕΟΠ δημοσιεύονται στην κεντρική σελίδα του ΕΟΠ. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠ λαμβάνει υπόψη μόνο αιτήσεις για τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο. Ο Οργανισμός δεν πρόκειται να λάβει υπόψη αυθόρμητες αιτήσεις που αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου Recruitment.Enquiries@eea.europa.eu.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων