επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι είναι οι ουσίες PFAS και γιατί είναι επικίνδυνες για την υγεία μου;

HelpCenter FAQ

Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), οι οποίες περιλαμβάνουν πάνω από 4 700 χημικές ουσίες, αποτελούν ομάδα ανθρωπογενών ουσιών που χρησιμοποιούνται ευρέως και συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές είναι γνωστές και ως «παντοτινά χημικά» καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικές όταν βρίσκονται στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας όπως βλάβη στο ήπαρ, παθήσεις του θυρεοειδούς, παχυσαρκία, προβλήματα γονιμότητας και καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ενημερωτικό μας σημείωμα με τίτλο Νεοεμφανιζόμενοι χημικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη – ουσίες PFAS. 

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για την παρακολούθηση της ανθρώπινης βιολογίας (HBM4EU) επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις χημικές ουσίες PFAS. Η πρωτοβουλία HBM4EU αποτελεί συλλογική προσπάθεια 30 χωρών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζων 2020. Από το 2017 έως το 2021, η πρωτοβουλία HBM4EU παράγει γνώση σχετικά με την ασφαλή διαχείριση των χημικών ουσιών, προστατεύοντας έτσι την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το εισαγωγικό βίντεο για την HBM4EU εδώ ή να μεταφορτώσετε τη συνοπτική επισκόπηση  που έχει τίτλο το HBM4EU εν συντομία. 

Οι συμμετέχοντες στο έργο HBM4EU συντονίζουν και υποστηρίζουν την παρακολούθηση της ανθρώπινης βιολογίας στην Ευρώπη και μπορούν να προσφέρουν ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική έκθεση των πολιτών στις χημικές ουσίες. Επιπροσθέτως, ερμηνεύουν με τεκμηριωμένο τρόπο δεδομένα από την παρακολούθηση της ανθρώπινης βιολογίας και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει στην ανθρώπινη υγεία η έκθεση στα χημικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται επί του παρόντος για τις ουσίες PFAS στο πλαίσιο του HBM4EU, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του έργου για τις ουσίες. Σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για το ποια προϊόντα περιέχουν PFAS, τις ουσίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή χημικών, τις επικίνδυνες ιδιότητές τους, την έκθεση του ανθρώπου σε αυτά και τα ερωτήματα σε πολιτικό επίπεδο στα οποία ανταποκρίνεται η πρωτοβουλία HBM4EU με τις ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το διάστημα αυτό.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Περιβάλλον και υγεία
Ενέργειες Εγγράφων