επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποια είναι η κατάσταση της βιοποικιλότητας στη χώρα μου;

HelpCenter FAQ

Μπορείτε να δείτε τη συνολική έκταση των προστατευόμενων περιοχών και να τη συγκρίνετε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ. Εθνικές εκθέσεις για τη βιοποικιλότητα και πληροφορίες των κρατών μελών της ΕΕ για τους συναφείς δείκτες διατίθενται στον διαδραστικό χάρτη χωρών της πλατφόρμας BISE.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων