επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων του ΕΟΠ;

HelpCenter FAQ

Όλες οι ευκαιρίες για τη σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠ ανακοινώνονται στον ιστότοπό μας: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτήν την ενότητα του ιστότοπού μας ώστε να ενημερώνεστε για προσκλήσεις υποβολής προσφορών που αφορούν τις υπηρεσίες της εταιρείας σας.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων