επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορώ να συμβάλω στην εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων;

HelpCenter FAQ

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν πηγή εντεινόμενης ανησυχίας και οι πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, εμποδίζοντας τα απορρίμματα που δημιουργούνται από τις καθημερινές τους δραστηριότητες να εισέρχονται στο περιβάλλον. Το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων συνδέεται με τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και με τον τρόπο με τον οποίο απορρίπτουμε και διαχειριζόμαστε τα απόβλητα. Το σημαντικότερο πρόβλημα προκαλείται από τα απορρίμματα πλαστικών, τα οποία συσσωρεύονται στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, μετατρέπονται σταδιακά σε μικροπλαστικά και προκαλούν βλάβη σε όλα τα οικοσυστήματα. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες καθαρισμού των ακτών που οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη. Μπορούν επίσης να συλλέγουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν ανάγκη οι αρχές ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση και να μην δημιουργούνται θαλάσσια απορρίμματα. Ο ΕΟΠ ανέπτυξε την εφαρμογή Marine LitterWatch (MLW) που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα MLW ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου marinelitterwatch@eea.europa.eu.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων