επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποια είναι η ποιότητα του νερού στην περιοχή μου;

HelpCenter FAQ

Η οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντοπίζουν πολυσύχναστες περιοχές κολύμβησης, είτε πρόκειται για γλυκά είτε για παράκτια ύδατα, και ότι πρέπει να παρακολουθούν αυτές τις περιοχές καθορίζοντας δείκτες μικροβιολογικής ρύπανσης (και ρύπανσης που προκαλείται από άλλες ουσίες) σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο ΕΟΠ δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες στο παρατηρητήριο για την κατάσταση των υδάτων κολύμβησης.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων