επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι μερίδιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναλογεί σε κάθε μέσο μεταφοράς;

HelpCenter FAQ

Το μερίδιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αναλογεί σε κάθε μέσο μεταφοράς υπολογίζεται με βάση τις εθνικές εκπομπές που κοινοποιούνται τόσο στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), όσο και στην ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού και είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του δείκτη του ΕΟΠ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές στην Ευρώπη (Greenhouse gas emissions from transport in Europe).

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων