επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Γιατί χρειαζόμαστε βιώσιμα συστήματα μεταφορών;

HelpCenter FAQ

Στις μεταφορές αναλογούν προς το παρόν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και η αναλογία αυτή θα αυξάνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η ζήτηση και άλλοι τομείς μειώνουν τις εκπομπές τους. Ως εκ τούτου, η μετάβαση σε πιο βιώσιμα σύστημα κινητικότητας έχει καίρια σημασία και για τη μετάβαση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί προτεραιότητα στους χρήστες των μέσων μεταφοράς, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν περισσότερο οικονομικές, προσβάσιμες, υγιείς και καθαρές εναλλακτικές επιλογές. 

Σε επίπεδο ΕΕ δρομολογούνται πολλές σημαντικές ενέργειες που ενθαρρύνουν τη χρήση καθαρών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων, διευκολύνουν τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα μέσα μεταφοράς όπως π.χ. ο σιδηρόδρομος και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, ενθαρρύνουν τις συνδυασμένες μεταφορές – ο συνδυασμός πολλών μέσων μεταφοράς κατά τη μετακίνηση των χρηστών– και το ποδήλατο, την πεζοπορία και τις δημόσιες μεταφορές στις αστικές περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα 16.4 του συστήματος κινητικότητας  της έκθεσης με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον - κατάσταση και προοπτικές το 2020» και την σύντομη ενημέρωσή μας για τις σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές  — το καλύτερο για μηχανοκίνητες μεταφορές χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Rail and waterborne — best for low-carbon motorised transport). 

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων