επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι σημαίνουν οι τιμές του δείκτη ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα;

HelpCenter FAQ

Ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα συνοδεύεται από μηνύματα σχετικά με την υγεία. Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν συστάσεις τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για τις ευάλωτες ομάδες, όπως π.χ. για τους ενήλικες και τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα και για τους ενήλικες με καρδιακά νοσήματα. Δείτε τις συστάσεις που ακολουθούν:

 

Δείκτης ποιότητας αέρα

Γενικός πληθυσμός

Ευάλωτες ομάδες

Καλή

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι καλή. Απολαύστε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους.

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι καλή. Απολαύστε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους.

Αρκετά καλή

Απολαύστε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους

Απολαύστε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους

Μέτρια

Απολαύστε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους

Συνιστάται να περιορίσετε τις έντονες δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους αν εκδηλώσετε συμπτώματα.

Κακή

Συνιστάται να περιορίσετε τις έντονες δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους αν εκδηλώσετε συμπτώματα όπως κοκκινισμένα μάτια, βήχα ή πονόλαιμο

Συνιστάται να περιορίσετε τη σωματική άσκηση στους υπαίθριους κυρίως χώρους, και ιδίως αν έχετε συμπτώματα.

Πολύ κακή

Συνιστάται να περιορίσετε τις έντονες δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους αν εκδηλώσετε συμπτώματα όπως κοκκινισμένα μάτια, βήχα ή πονόλαιμο

Περιορίστε τη σωματική άσκηση στους υπαίθριους κυρίως χώρους, και ιδίως αν έχετε συμπτώματα.

Εξαιρετικά κακή

Περιορίστε τη σωματική άσκηση στους υπαίθριους χώρους.

Αποφύγετε τη σωματική άσκηση στους υπαίθριους χώρους.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ενέργειες Εγγράφων