επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πού μπορώ να συμβουλευτώ δεδομένα σχετικά με την έκλυση στο περιβάλλον και τη μεταφορά βιομηχανικών ρύπων;

HelpCenter FAQ

Το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (E-PRTR) είναι το πανευρωπαϊκό μητρώο που παρέχει άμεση πρόσβαση σε βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα βιομηχανικών εγκαταστάσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, της Σερβίας και της Ελβετίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δεδομένα που κοινοποιούνται ετησίως από 30 000 και πλέον βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αφορούν 65 οικονομικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Βιομηχανία
Ενέργειες Εγγράφων