επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ την κλιματική αλλαγή;

HelpCenter FAQ

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή με φιλόδοξες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς της εταίρους. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), του πρωτοκόλλου του Κιότο και της συμφωνίας του Παρισιού. H EE αναμένεται να εκπληρώσει τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 2020 και εφαρμόζει ήδη σημαντικούς νόμους και μέτρα για να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια το 2030. Έως το 2050, η Ευρώπη φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ουδέτερη κλιματικά ήπειρος στον κόσμο.

Η δράση για το κλίμα βρίσκεται επίσης στο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας – μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων που εκτείνεται από τον δραστικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως την επένδυση σε προηγμένα ερευνητικά και καινοτόμα έργα και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων