επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πού μπορώ να συμβουλευτώ τα τελευταία στοιχεία για τα δάση της Ευρώπης;

HelpCenter FAQ

Το Σύστημα πληροφοριών για τα δάση στην Ευρώπη (FISE) αποτελεί σημείο καταχώρισης και κοινοποίησης πληροφοριών στη δασική κοινότητα σχετικά με το δασικό περιβάλλον της Ευρώπης, την κατάσταση και την ανάπτυξή του. Το FISE ενσωματώνει δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις που συλλέγονται ή προκύπτουν από σημαντικούς φορείς προώθησης δασικών πολιτικών.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων