επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της χημικής ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα;

HelpCenter FAQ

Τα χημικά προϊόντα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, καθώς καθημερινά χρησιμοποιούμε χιλιάδες τέτοια προϊόντα. Ωστόσο, ορισμένα χημικά προϊόντα εγκυμονούν κίνδυνους για τα υδρόβια φυτά και ζώα, για τα ζώα που τρώνε τα εν λόγω υδρόβια φυτά και ζώα, καθώς και για τους ανθρώπους. Μπορεί ορισμένοι από τους κινδύνους να έχουν εντοπιστεί εδώ και δεκαετίες, ωστόσο νέοι κίνδυνοι παρουσιάζονται συνεχώς. 

Ο άνθρωπος μπορεί να εκτεθεί σε επικίνδυνες ανθρωπογενείς χημικές ουσίες μέσω της πρόσληψης μολυσμένου νερού ή θαλασσινών ή μέσω της κολύμβησης. Ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης, οι επακόλουθες συνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες νόσους, όπως π.χ. σε καρκίνο. Η σύντομη ενημέρωσή μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα φυτοφάρμακα επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων και τις επιπτώσεις τους.

Τα χημικά προϊόντα έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, μειώνοντας τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο και στην οικονομία και καταστρέφοντας τη φυσική ισορροπία αυτών των οικοσυστημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την έκθεση του ΕΟΠ σχετικά με τις Χημικές ουσίες στα ευρωπαϊκά ύδατα (Chemicals in European waters) ή τη σύντομη ενημέρωσή μας σχετικά με τη Διαχείριση της συστημικής χρήσης χημικών ουσιών στην Ευρώπη (Managing the systemic use of chemicals in Europe).

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων