επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της χημικής ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα;

HelpCenter FAQ

Τα χημικά προϊόντα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, καθώς καθημερινά χρησιμοποιούμε χιλιάδες τέτοια προϊόντα. Ωστόσο, ορισμένα χημικά προϊόντα εγκυμονούν κίνδυνους για τα υδρόβια φυτά και ζώα, για τα ζώα που τρώνε τα εν λόγω υδρόβια φυτά και ζώα, καθώς και για τους ανθρώπους. Μπορεί ορισμένοι από τους κινδύνους να έχουν εντοπιστεί εδώ και δεκαετίες, ωστόσο νέοι κίνδυνοι παρουσιάζονται συνεχώς. 

Ο άνθρωπος μπορεί να εκτεθεί σε επικίνδυνες ανθρωπογενείς χημικές ουσίες μέσω της πρόσληψης μολυσμένου νερού ή θαλασσινών ή μέσω της κολύμβησης. Ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης, οι επακόλουθες συνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες νόσους, όπως π.χ. σε καρκίνο. 

Τα χημικά προϊόντα έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, μειώνοντας τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο και στην οικονομία και καταστρέφοντας τη φυσική ισορροπία αυτών των οικοσυστημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο Χημικές ουσίες στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων