επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους;

HelpCenter FAQ

Η φράση «μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους» αποδίδει επακριβώς την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Η συστημική αυτή προσέγγιση απορρίπτει το γραμμικό μοντέλο της «εξόρυξης-χρησιμοποίησης-απόρριψης» των πρώτων υλών και των προϊόντων και προκρίνει το κυκλικό μοντέλο στο οποίο η αξία των προϊόντων και των υλικών διατηρούνται στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα απόβλητα και η χρήση των πόρων ελαχιστοποιούνται, και όταν τα προϊόντα φθάσουν στο τέλος της ζωής τους επισκευάζονται, ανακαινίζονται, επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται ώστε να δημιουργήσουν περαιτέρω αξία. 

Για να μετατραπούν τα απόβλητα σε πόρους, οι στόχοι της διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να εναρμονιστούν με τους στόχος της μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Στην κυκλική οικονομία, η βιομηχανία των αποβλήτων γίνεται βασικός εταίρος των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ροές αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση και την ανάκτησή τους. Οι σημαντικότερες ροές αποβλήτων είναι τα δημοτικά απόβλητα, τα απόβλητα συσκευασιών, τα απόβλητα τροφίμων, τα βιολογικά απόβλητα και οι κρίσιμες πρώτες ύλες. 

Ενημερωθείτε για το θέμα αυτό στις ιστοσελίδες μας για την αποδοτικότητα των πόρων και τα απόβλητα.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων